ДЪ РЕ ВА Аа!!!

ДЪРЕ ЕВ НО ООСЪ ТЬ!!!...

   -  ОТ!!!...   ДЪРЕ Ее ВА!!!... Ии ДЁ Ёё ТЪ!... -

ПО СА ДИ Ии!!!... ВО ОО КЪ РУ ГЪ !...

   -  ДЕ РЕ ВА Аа!!!... -

- КА КИ Ее?!...

Аа...  КА КИ Ии Ее!!!...  ВА Аа МЪ!!!...  ПО ДО ОЙ ДУ УТ!!!...

   -  СЪ   КА КИ Ии МИ!!!... ДУША!!!... ЛЕ ЕГ КА Аа!!!... -

Ии... ТО ОГ ДА Аа!!!... 

   -  БУ ДЕТЪ!!... ЛЕ ГЪ ЧЕ!... ДЫ ША ТЬ!!!... -

Ии... ДУША!!!.. 

   -  ЗА ПО ЁТ!!!...  Уу  ВА АС!!!... -

РА СЪ ТИ Ии ТЕ!!!...  ВО ОО КЪ РУ ГЪ!!...

   -  ДЕ РЕ ВА Аа!!!... -

Ии... ДО ОЛ ГО ОО!!!...  ПЪРО ДЪЛИ ИТ СЯ Яя!!...

   -  ВА Аа ШЬ!!!... ЧА АС!!!... -

      АС


Рецензии