ВЪ НО ОВЬ!!!

ГО ОР СЪ ТЬ!!!...   РО ДЪ НО Йй   ЗЕ МЪ ЛИ Ии ЦЫ!!!...

   -  Ии...  ИЗ   РУ ЧЬ Яя!!!... НА ПИ Ии ТЬ СЯ Яя!!!... -

ВО ОТ!!!...  ОО НИ Ии !...  ИС ТО ОЧ НИ КИ Ии!!!...

   - СИ Ии ЛЫ!!!...

   - ДА АР!!!...   БОГО ОВ!!!... -                (ОВЬ)

Ии...   ВО ДА Аа  -  ЖИ ВА Яя!!!...

   -  Ии...   ЗЕМЪЛЯ Яя!!!...  -  ЖИ ВА Яя!!!... -

ЕС ЛИ Ии!!!...   ПЪРИ КО СЪ НЁ ЁШЬ СЯ Яя!!!...

   - ДА АР!!!...  ВЕ ЕР НЁ ЁТ СЯ Яя!!!...

   - ВЪ НО ОВЬ!!!... -

     ОВЬ


     P.S

     ОВ Ь -  ДА АР(Ь)  ВО ЛИ(ОВ - ВО)

       НО -  ЛУЧЕНИЕ(О)  СЪВЕ ЕТ ЛЫХЪ  ДУ УШ(Н)

       ВЪ -  ПЪРО ЦЕ ЕС СЪ(Ъ)  ВЕДЕ ЕНЬ Яя(В)
 


Рецензии