ВЪЛА Аа ГА!!!

РА АС КИ Ии НУ!!!...  РУ Уу КИ!!!...

   -  Ии... НА  ЗЕ МЪ ЛЮ!!!...  ЛЯ Яя ГУ!!!... -

ПЪРИ ЖЪ МУ Уу СЬ!!!...  КЪ НЕ ЕЙ!!!...  КЪ РЕ ЕП КО!!!...

   -  ОБ НИ МУ Уу!!!...  ЕЁ!!!... -

ОО НА Аа!!!...   ЖИ ВА Яя!!!...

   -  МА АТЬ - ЗЕМЪЛЯ Яя!!!... РОДЪ НА Яя!!!... -

ДА Аа!!!...

   -  ТЫ Ыы!!!  СЫ РА Аа!!!... -

НО ОО!!!... ВЪ ЛА Аа ГА!!!...

   -  ЕС ТЬ!!!... ДО БЪРО ОО!!!... -

      РО

ВЕ ЕДЬ!!!... ВЪЛА Аа ГА!!!...

   -  ЕеТО!!!  ПУТЬ!!!...                (ГА)

   -  ЧЬТО  КЪ  СЕ Ее МЕ НИ(ЛА)!!!... ВЕ ДЁ ЁТ(ВЪ)!!!... -         (ВЪЛА)

КА АК!!!...  СЕ Ее МЕЧЬ КО!!!...  ДА АС ТЪ!!!... КО ОР НИ!!!...

  -  ТА КЪ!!!...  СЪТЕ Ее БЕ ЛЬ!!!...  ОТ РАСЪ ТЁТЪ!!!... -

     ЁТ


Рецензии