Аа - Уу!!!

Аа -  Уу!!!...

Кричим  мы в  лесу...

Когда  потеряемся...  Вдруг...

  -  НО  ПОЧЕМУ  Аа  Уу?!...

  -  Уу  -  ПЪРИ БЪЛИ ЖЕ ЕНИ Ее !!!...

     ДЪРУГЪ


Ии...  Уу -  РА Аа!!!...

  -  НЕ Ее!!!... ПЪРО ОС ТО!!!...  ПЪРИ ЗЫ ВЪ!!!...

  -  ПЪРИБъЛИ ЖЕ НИ Ее(Уу)!  КЪ  СЪВЕ Ее ТУ(РА)!!!... Уу - РА Аа!!!... -

Уу РА Аа!!!...

  -  Ии... ВЪ БО ОЙ - ВЪСЕ  -  ПО -  ШЬ ЛИ Ии!!!...

  -  Ии - СЪ МЕ Ее РЪ ТЬ!!!... -   НЕ  СЪ ТЪРА АШ НА Аа - Уу -  РА Аа!!!... -

НО ОО!!!... Уу -ВЫ Ыы!!!...

  - МъРа аК!!!... Въ ТеНИ Ии!!... Подъ ЖиДа аА ЕТ!!!... -

Он!!!... СЪВЕ ЕТ!... Та аМ!!!...

  - ВЪСЕГЪ ДА Аа!!...  ДО ПО ОЛ НЯ Яя ЕТ!!!...

ТеНИ Ии!!!... 

  -  НЕ Ее!!!...  ОТ  СЪВЕ Ее ТА !!!...  Ии Ду уТ!... -

оТ  ТёМъныхъ -   СъЛуГъ -  МъРака!!...

  -  Во оТ!!!... ТУ УТ - Ту уУ Тъ!!!... -

   P.S

 УуВы ыЫ!!!...

  -  Не еЕ - ЧИСъТь  -  Те еМ На аА!!!... -

МъНо оо Го -  Жи иЗ НЕ ЕЙ!!!... ПЪРО ОЙ ДЁ ЁТ!!...

 -  Уу  - ДъНа аА!!!... -

    НА 


Рецензии