ЧУ Уу ДО!!!

ЧУ Уу ДО!!!...

   - КЪ  КЪРАСОТЕ(Ч)!!!...  ПЪРИ БЪЛИ ЖА Аа ЕТ!(Уу)... -             (ЧУ Уу)

ДОБЪРО(ДО)!!!...  ИЗ ЛУ ЧА Аа Яя!!!...                (ДО ОО)

   -  ДЪЛЯ Яя!!!...  НА СЪ!!!... -

ООНО!!!...  ПЪРО ИС ХО ОО ДИ ТЪ!!! ...

   -  ЛИ ИШЬ!!!...  - СЪ - ТЕ Ее МИ!!!... -

КЪТО ОО!!!... - СЪ - ЧА АС ТЪ ЛИ ИВ!!!...

   -  ЗЪ ДЕ ЕСЬ - Ии иИ - СЕ ЕЙ - ЧА АС!!!... -

      АС


Рецензии