Синичька!!!

                СИНИЦА  ВЪ РУКАХЪ!...  ЖУРАВЪЛЬ  ВЪ  ОБЛАКАХЪ!!!

СиНИЧЬКА -  ДУШЬКА(КА)  ПРЕКЪРАСЪНАЯ(ЧЬ)!!!...

ВЪРЕМЯ(НИ)  СъВяЗЬ  ИиЗъЛУЧАЕеТЪ (Си)!... Въ  НЕей!!!...

ХОТЬ  и  МАЛА  ПИЧУГА!!!... НЕТЪ  Въ МИРЕ!... ЕЁ  ВАЖЬ НЕей!!!...

-  СИНИЦА  ВЪ РУКАХЪ! ...

-  СиНИЧЬКА  Въ  ДУШЕ!!!...

  -  САМЪ  СЪТАНЬ   ЖУРАВЪЛЁМЪ!!!... -

  -  ПО Къ ЛО НИ СЬ !... Ии ...  ПЕей!!! -


 


Рецензии