Жырстокый час наш!

Шо зробыв ты с Панас?..

Чырыз моста былы хвылі.
Бігла дівчынка за мылым.
Эх, а він, ядкый хлопчына,
Вжэ другую ж покохав!

Ну-да, в Стрылків ж так:
Ты но гэтак ны гэ вжа, х?
То я гэх ек уж тресну.
Ну, убЮсь каль стакан!

А була то дівка пекна!
Ну, пыклася, как Авечка вш.
А Панас дурный, ек рэпка.
Да і надто Ёг, бач, став ш.

І та гуцулка ж
Шо робы тут уж. Штука ль
Заробыты на брукфу
Чы й на, гы, матюка.

Натопылы мы тут пэчы!
Легла пані да ву рэчку вш.
І, я шо тобі, Рачэнько?
Чмок уш тую влад.

А ты ны хочыш
Отрыматы лічпомач
От того, хто шчэ, можэ,
Ны такый хуліган?

Эгэ, шчо вышло
От того да ны ж дышла!
Повырнулась оглобля
Да й чы в снах всэ зобач.

Росказаты вам так просто вш,
Шо була то да за повесть.
У одній амбуйЛайТойРійц
Добывалы фш Тігра псарнь…

Ведзь ты душману
Да заріжыш наріжнык.
А ны возьмыш зном Мышку шч
Да і вдарыш дэсь ф таз.
Вона й сказала!..
Ой, шчо тая да вдрала!
Вызывае з 02 каксь
Да саму матру главн. Ну, й в 03 і к собачк.

… а остальнэе
Шэ чытайтэ вжэ в Тэклі,
Шо вам гэта прапеці
Сце з сумела в крымах

... ну, а тут во хто вш, вона ж


Рецензии