Воспоминания, Ключ

Мирослав Б. Душанић, Веселинка Стојковић, Светлана Пригоцкая


Сјећања

Немам кључ за Мртве
Душе

Не вриједи плакати
Времена се мијењају

Није то ни крај
Није то ни пустош
Свуда око нас су Људи

Јесте израбљена мисао
Али постоје СЈЕЋАЊА

Мирослав Б. Душанић


Кључ
Драгом Мирославу Б. Душанићу

У Незнању Долазимо
У Незнању Одлазимо

Другога Пута Нема

Бог Је Тај Који Нам
У Последњем Часу
Тутне Кључ У Руке

Кад Долазимо
И Када Одлазимо

Остаје Нам Само Да
Путујемо И Памтимо

Са Душом Вечно
Откључаном

Веселинка СтојковићВоспоминания

Нет ключа для мёртвой
Души,

Не стоит плакать,
Времена меняются,

Нет ни конца, ни края,
Нет пустоты,
Везде вокруг нас люди,

Всё кончается,
И постоянны воспоминания.

Светлана Пригоцкая
по мотивам поэт Мирослав Б. Душанич (Хилдесхајм)

http://www.stihi.ru/2015/11/11/7265


Ключ

Мы не знаем, откуда приходим
И не знаем куда уходим
Другого времени нет.
Один Бог знает
И в последний час
Держит ключ в руке,
Когда нам прийти
И когда нам уйти.
Остаётся нам самим
Путешествовать и помнить
С душой вечно
Отключенной.

Светлана Пригоцкая
по мотивам поэтессы Веселинка Стойкович (Сербия)


Светлана Пригоцкая – Веселинка Стојковић (Гугл)

http://www.stihi.ru/2015/11/11/7037


Фотографија: Веселинка Стојковић


Рецензии