Яна ел ерак тугель

КАРЛЭ ЮЛДАН ЩАНА ЭЩА
ЩАНА ТУЛЭ БУЛЕК
БАЛАЛАРГА ЯНА ЕЛГА
УЕНЩЕКЛАР КИРЕК
КАР-БАБАЙ БЛЕНЬ КАР КЭЗЫЙ
ЩАНАДА УТРА
ЯНА ЕЛ ЕРАК ТУГЕЛЬ
ИЙ ЯНЭНДА ТРА.


Рецензии