Хатер коне

Хамзэ Арсланов
Хатер коне.

Хетер коне. Халык агыла,
Майдан тыгызлана.
Флагалар кызлэр камаша.
Монбэр торган такта килкулыкта
Ике “миллэтпэрвэр” талаша.
Кем ачачак кайгы митингасын?
Икесе дэ дэгъна итапэр,
Майдан тулы халык , сабыр гына
Бахэс чишелгэнен кэтэлэр.


Рецензии