Не в силе слава - не славьте силу,

    Не в силе слава - не славьте силу,
    А в силе слОва -
    CлОва ищите

 


Рецензии