Пикруми...

Дунъяла дарданала
Пикрумазир арцурли,
Гьанагарли ариус
ВерхIъэсти зубартачи.

Гьанарар гьарзал майдан,
Рангла вавна бицIибси.
ДакIибхIелира яни,
Сари шахли хIейгути.

Чебиис илаб шадти,
ДукаркIути дурхIнира.
Илдачи хIулбукIили,
ХIербикIути бегIтира.

Бикьис къадалабадли
РяхIятси хIеркIла тIама.
Дебали тIягIямси саб
Ванаси, амъур гьава.

Дард ва шишимти ишар
Чинаралра агара.
Дургъби се сартил бекIлил
Адамтани хI€бала.


Рецензии