Сокты менi жын-каска...

Аргын емес Уак екен,
Тан калганым, оу шiркiн,
Уактын кызынан шок болып,
Сондай бул кыз куйдiргiн.

Шашiлiп калдым бIр сатте,
Дем алатын алiм жок,
Iздегенiм коленке,
Сондай журекте болган шок.

Каным кайнап олдiм гой,
Кайдан тапсам тыныштык,
Урейленiп калдым гой,
Сондай жузi ып-ыстык.

Жасым келген алпыска,
Сонда дагы демiм от,
Сокты менi жын-каска,
Марттагыдай болдым кот.

Кымызханага аяндаймын,
Кутырганымды ошiремiн,
Кымызбен жанды аластаймын,
Ол болмаса мен олемiн))))))))))
/Альбатрос/
(эксик)


Рецензии