СА Аа МЪ!!!

Яя!!!...  ПЪРО СИ ИЛ:

  -  ПО МО ГИ Ии!!!...  НА Аа МЪ!!!... -

Ии... ОТ ВЕ ЕТ!!!...

  -    ПЪ РО ЗЪ ВУ ЧА АЛ:

  -  ИЗ  ВЕДА АЙ!!! ... СЪВО ОЙ!!! ... РО ОК... -

СЪ МО ЖЕ ШЬ!...
 
  -  ТЫ Ыы!!!... СА  АМ!!!... СА Аа МЪ!!!... -

     АМ

   

   


 
 


Рецензии