ГIяхIмадхан Абу-Бакарлис

Даргала рурсбачила
Лебтази багьахъурси.
"Чехьери" хIяжланкIила
Хабар тIинтIбиахъубси.
 
ГIяхIмадхан Абу-Бакар
Дагъистайзив урибси.
У хIела даим кавлан
Даргантала уркIбазиб.


Рецензии
Баркалла х1ед, рурси, даргала машгьурси писательлис назму багъишлабарнилис. Дебали г1ях1бизур.
Ишбарх1и дила назму белч1нилисра халаси баркалла.

Аминат Абдурашидова   09.04.2015 00:51     Заявить о нарушении
ХIедра баркалла, Аминат, нушачил гьунираънилис.)))

Амина Ахмедова   06.07.2015 01:56   Заявить о нарушении