Дила даимси лами

ХIела хIерли ванаси
Абалкахъунси саби
Дила уркIилизибси
БуцIар лами даимси.

Ламила буцIардешли
Игуси биштIал уркIи,
ХIекьли палдаайчи,
ХIеризи гьачамгьатIи.
 
АтхIебхьибси чисалра,
Абхьира уркIи хIези.
ХIедурибти чизилра,
Дурира дугьби хIези.

Сепайда аргъхIергъири,
ХIуни дугьбала мягIна.
Я хIулбазирти дигай,
БекIлил чехIедаири.

Гьанна бура, аркьулрив,
Цундешлизир ратурли,
Дила даимси лами,
Мурталралис бишахъи?


Рецензии
Дигайла лами назмула тугълизи буцили, ц1а улкулри буч1утала урк1илизиб, Амина.
Баркалла, рурси, г1ях1си назму белк1нилис.

Аминат Абдурашидова   17.02.2015 20:01     Заявить о нарушении