Чым тут калицы хоця бык утишытысь

Мо, вы путскажыця, га, фш?
Бо ж фотГальБом зладзь дазь Гром!

Господі праведный! Господі радосный!
Чым мні занятысь нам гонды во в садь?
Чы гольшыну яку вжэ, мо, зрубать пора б?
Чы-то но прыпычка екся прыбраць?

Сылый у в Лабора
Гондэ хапае ж, гах,
Навыть пойісты зварыты шо влад.
Да ны ля запычка,
Мо, нарожайіця
Некый татарын ціпа жэ попа.

Гондэ во станым но
Шося росшкрабуваць,
Как вуж вычэраты, быццам, пуран.
Вот мы тут с Пурымом
Но й забавляемСІК:
Так, но пудгрібаем дэсь шось з малявк.

Вот включым радзіва:
Гой, на базар славянск
Выйшаў таварышак, бачыш, с чырпак?
Дмі3-й СярГейЯгВіч!
Шо вытэ скажыця!
РеперТурАрЧыц – прам закачайсь!
І вуж міндальк СкарГіна й.

А мы всю ніч оно Шрі гонды бачылы
Да во гучылыся в гоСпіТайЛях.
В Ріа Жай Нэйра бувалы вы ж з гад.
Бачыл шпіталь вышшый клас!

Так шо да Ірачкі ж
Заркы пудйідыма
Да і полічымо, чым Буг пусЛаль.
Вашэ-с здоровЙічко, ах, вы ш дымар!
Мамыны ж вершыкы мы ш тут жыдкам.

А ты іды да нам сетку нацяг
Замест плота с самых скотскых двырав.
Да хоть бы яблычкаў вот зацягай
Дзе во на брагінкі вашь.

Мазатысь будым жа прам
С фсекымы пЯнчыкы Сашк,
Ціпа суседа Пітра с крахСныМЫ Ш, гось, жыгульма
Да в іх душмань ціпа баньк.

Да, ну, і чыстым колодяза навыцькы й.
Да уручну, на папа шч.
Косым засохшые траф
По мэтра цфай.
Ну, й здыхайм, ек крота фш.

Е ж тут кого дэ й наняць
Дров
Пакалоць.

Мы ж ны каліка шчэ з Вась.
100 лет працягньм!


Рецензии