Биг помоч! Гэй! Дурачок!

Ну-да, скажуть так во щ
Вощаны дошк

Тут у нас есця шо показаты.
Тут гонды художнік жівёт.
Но еслі нырускый ты надто,
То дэ ж шо вуш паймёш!

Вот выйшов я как бы як бык,
Ну, гонды во сіно скось.
І шо вытэ мні тут скажытэ?
Га? Люда! – Ну, го, молойц!

О так вот обычай знае
Пінска шлехта, бабы во дочк.
Шо ж шэ про кого дбаты?
Да ты жэ дурной.

Ты ж мніга накосыш, дідку,
Колы ты розбыт усёй.
Но вот: хтося всё йідуть!
А дэ хт хоть добрэ словц?

Вот танком сюды хто б в гнідый –
Да, мы тоді дай Господь!
Ну, будымо всі молытыса.
Прам ажный ув7 Мохром.

Но нет. Это ны ЗаканавЕ!
Эт тутака Рылово во.
Екся какся по-за Івановом.
Бо й Янів дэ знае хто.

Неяк ямы заповнылы трапкамы.
Гонучамы, ну, говном.
Бо дэ ж, га, кому прыбраты
Да спалыты трухло!

Главное – нашая хата прыбраная.
Да і ны хата-та. Но коло забор!
А там?.. Ха-ха! Да мы латкамы,
Радюгамы вэсь пол!

От діревня в нас е Рагодошч.
Шо за рагулі. Да ж шэ й год дошч!
Ну, ж Радошч, Радчыцк, Радовня…
Дэ ж Радуніца яка в жовч?

А! Значыця там но радуйся!..
Дэ, ну, закопують, ек картопль.
А тута? Да но пЯнствуйтэ.
Бо ж ад будэ посля ослов.

С СлавЯнСкогох я Базара Ж.
Серый Вовчык Юрской 

...да! ну, й зарэ ж синко п скосянэ?
Оставсь но забор...
Ну, доламаты на дров


Рецензии