И мне запомнитса!

Да, назаўсёды.
Эті чэрць.
Эьті нэндз.
Эта хужэ байстроў усех
Негр. –

Што эта? Как эта?
Неграматны Вепр?! –
Да, сынок мой. Пазвольтэ
Выступіць здес.

Ты вот бЕш мынэ. В морДУ Б.
Да, э, но коленц!
А там!.. влад шпріц-рутэн
Садять ля пней.

Хочыш там буты? Нет?
То дослухувай до конце ж.

Вот прыводять полковніка.
Сашыного. С Чыргінец.
Афганец. Спокойнынькый.
І – прамо мудрец:

У в мянь фсё роспоротэ.
Телохранітелем был ведь.
І за шо жэ я й ф пекль?
Всадіф нож уф дрень.

ВітТудова фсе вовкСфрайШчеюца.
Хто поранёный.
Хто в тюрме фш.
Ты только дрогні.
І в сатанетк смершь.

Ну, далі мне. Сталіна.
Стала глінай страна Ж.
Жабкі фсе паўСКАкФалі зь
Ф кресля Каня.

Сад у татарына! Дач – скокі хцаш.
А он тут укалВальЕт.
Стувчіт ліш в кастяшк…

Но. Не ет главнае.
Вот куль дерма
Прам ізмываецца
Над эфт тфаім татк: Ты шо нам навКлавДыФаф!
Я шо, з галубятнь?!

І давай біть  сапагамы!
Ф череп! У ф храп!..

Но, гых!.. Уж слёз град!
Зарэ во. На вас ш.
У автора. Журналяк.

Шо ж ро***** врача там.
Пьють. Жруть. Срать
Ім на вас, батюшка.
Шпіндораць шызачк! А ты зашіпі на ніх.
Папрасі шэ і мятк.

Псіхі усе нармальныя.
Нет там ні срак.
Тіха. Кала телевізара:
СашМанЧык гоніт мрак! Да я вас! Да, бляйн, счас!
Пагоны фсе!.. Еслі не я зноў пры владзь.

...а ты вот сыды там:
Дасць матка Козла!


Рецензии