CЪ ПЕ ША Аа!!!

Работать... нас Жизнь!... заставляет!...

ТЪРУ ДИ ИТ СЯ Яя!!!... ЖЕ Ее!!!...

   -  ТО ОЛЬ КО!!!...   ДУ ША Аа!!!... -

ОО НА Аа!!!...

   -  ПО КО ОЯ!!!... НЕ Ее!!!... ЗЪНА Аа ЕТ!!!... -

КЪ...  ИС ТИ НЕ Ее!!!...

   -  КЪ... БО ОО ГУ!!!... СЪ ПЕ ША Аа!!!... -

      ША


Рецензии