СЕ МЯ НА Аа!!!

ПО СЕ ЕВ!!!...

  -   ВЪ ЗО ОЙ ДЁ Т!!!...

  -   НЕ Ее!!!...   СА АМ!... -

Аа... ТО ОЛЬ КО!...

  -   ЧЕ РЕ ЗЪ!!!... ТЪРУ Уу ДЪ!... -

КО ОГ ДА Аа!!!... СЕ МЯ НА Аа !!!...
 
   -  ИС ТИ ИН!!!... -

ВЪ  ДУ ШЕ Ее!!!...ТЪВО ЕЙ!!!...

   -  ПЪРО  РА АС  ТУ УТ!... -

      УТ


Рецензии