ИС ТИ НЫ!!!

ИСТИНЫ -  РЯ Яя - ДО ОМ!!!...

   -  НЕ Ее -  ЗА Аа - ГО РА Аа МИ!!!... -

НО ГОРЕ -  ГО ОО - РЕ!!!...

   -  ТЕМЪ -  ЧЬТО - ЖЪ ДУ УТ!!!... -

БУ УД ТО!!!... - ОО НИ Ии -  САМИ!!!...

   -  СА Аа МИ -  КЪ  -  НА АМ!!!... - ПЪРИ БЕ ГУ УТ!!!... -

ТА АК - ПО ТЪРУ ДИ ИСЬ!!!...

   -  ВЪ СЪ ТА ВА АЙ - ЖЕ Ее!!!...

   -  Ии ДИ Ии иИ - Ии иИ - ЩИ Ии - ВЕ СЕ ЛЕЙ!... -

СЪ МЫ ЫС ЛЪ  - ИХ!!!...

   -  ИД ЕЯ - ПЪЛА Аа МЯ!!!...

ТА АК!!!...  - ДО СЪТА АНЬ -  ЖЕ Ее - ОО ГО ОНЬ!!!...

   -  ПЪРО МЕ ТЕЙ!!!... -

      ЕЙ


Рецензии