За аА!!! Съ Лу жилъ!!!

За СъЛу жиТЬ!...

   -  Мо ож Но оо!!!... 

   -  То оЛь Ко оо!!!... уУ... Дья Во Ла аА!!!... -

Аа...  БО ОГ!!!...

   -  КО МУ Уу!!!... НУ УЖ НО ОО!!!... ДА ЁТ!!!... -

НЕ Ее!!!... ПЪРО СИ Ии!!!... ЕЕ ГО!...

   -  ЕЕ МУ!!!...  ВИ ИД НЕ ЕЕ!!!... -

КЪТО ОО???!!!... ЕС ТЬ!!!... КЪ ТО ОО!!!...

   -  ОО ОН!!!... РА АЗ БЕ РЁ ЁТ!... -

      ЁТ

      


Рецензии