КЪРА СО ТА Аа!!! Ии... БО ОГ!!!

БО ОГ!!!... - НЕ!!!... КЪРА СИ ИВ!!!...

   -  ЕеТО - ИС ТИ НА!!!... -

Ии... ГЪЛА ЗА АМ!!!...

   -  НЕ Ее!!!...  Уу ВИ Ии ДЕ ЕТЬ!... ЕЕ ГО ОО!!!... -

ТА АК!!!... РА АС КЪРО ОЙ!!!... ЖЕ Ее!!!...

   -  ОО ЧИ!!!... ПО ШИ Ии РЕ !!!... -

Ии... Уу ВИ Ии ДИ ИШЬ!!!...

   -  ГЪДЕ Ее!!!... ОН!!!... Аа... ГЪДЕ Ее!!!... ЗЪЛо оо!!!... -
 
ВЕ ЕДЬ!!!... ЗЪЛо оо!!!...

   -  ВЪСЕ ЕГ ДА Аа!!!... уУ Лы Ба еЕ Тъ Ся яЯ!... -

Ма аС Ки!!!..  ВЪСё ёЁ!!!...
 
   -  НЕ ЕТ!!!... Къ Ра аА Ше!!!... еЕГо оо!!!... -

ТА АК!!!...  РА АС КЪ РО ОЙ  ЖЕ!!!...  ОО ЧИ Ии!!!...

    -  ПО ШИ Ии РЕ Ее!!!... -
 
Ии... Уу ВИ Ии ДИ ИШЬ!!!...

    -  УС ЛЫ Ыы ШИ ИШЬ!... ЕЕ ГО ОО!... -

 ОН!!!... КА АК!!!...

    -  ТИ Ии ХА АЯ!!!... НЕ ЕЖ НА АЯ!!!... МУЗЫ КА Аа!!!... -

ВЪ  ДУ Уу ШУ!... ТЪВО Юю!...

    - ВО ОЙ ДЁ ЁТ!... -

Ии... ВО ОЗ РО ДИ ИТ СЯ Яя!!!... ВЪ  НЕ ЕЙ!!!...

   -  ИС КО ОР КА Аа!... -                (Яя)

Аа...  ОТ  ИС КЪ РЫ Ыы!!!(Яя)...

   -  ПЪ ЛА Аа МЯ Яя!!!...  -  НА Аа!!!...  РО ОД!!!... -

      ОД

      P.S

      ОДЬ -  ДА АР(Ь)  ДОМА  ОТ  ТУ Уу ДА( ДО - ОД) -  ЮС БОЛЬШОЙ -  ИЗ НАШЕЙ

      БУ УК ВИ ЦЫ  -  СИ ИМ ВО ОЛ " БОГА АТ СЪ ТЪВО  ПО  НА  СЪ ЛЕ ЕД  СЪ  ТЪВУ"


Рецензии