Владимир Палей Сестры милосердия Сестри на милосър

„СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ”
Владимир Павлович Палей (1897-1918 г.)
                Перевод с русского языка на болгарский язык: Красимир Георгиев


СЕСТРИ НА МИЛОСЪРДИЕТО

Милосърдни ангели, вий сестрички волни,
кротки и добрички сте, тъжни сте немного,
вий балсам изливате на сърцата болни,
светли сте приятелки, дадени от Бога.

Хвала вам – сестриците на душите жални,
розички разцъфнали, в битки разпиляни,
с блясъка на кръстове ярко-ярко алени
сбиращи молитвите на жестоки рани...


Ударения
СЕСТРИ НА МИЛОСЪРДИЕТО

Милосъ́рдни а́нгели, ви́й сестри́чки во́лни,
кро́тки и добри́чки сте, тъ́жни сте немно́го,
ви́й балса́м изли́вате на сърца́та бо́лни,
све́тли сте прия́телки, да́дени от Бо́га.

Хва́ла ва́м – сестри́ците на души́те жа́лни,
ро́зички разцъ́фнали, в би́тки разпиля́ни,
с бля́съка на кръ́стове я́рко-я́рко а́лени
сби́рашти моли́твите на жесто́ки ра́ни...

                Превод от руски език на български език: Красимир Георгиев


Владимир Палей
СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ
 
Сестры милосердия, ангелы земные,
Добрые и кроткие, грустные немного,
Вы, бальзам пролившие на сердца больные,
Вы, подруги светлые, данные от Бога.

Вам – благословение, сестры душ усталых,
Розаны расцветшие, там, на поле битвы,
И в крестов сиянии, ярко-ярко алых,
Тихо принимавшие раненых молитвы...
---------------
Руският поет и преводач Владимир Палей (княз Владимир Павлович Палей) е роден на 28 декември 1896/9 януари 1897 г. в Санкт Петербург. Син е на великия княз Павел Александрович и внук на император Александър II. Не е член на династията Романови. Граф (от 1904 г.), княз (от 1915 г.). Пише стихове от ранното си детство, което прекарва във Франция и в Италия, където научава съвършено руски, френски, немски, английски и италиански език. Учи в Кадетския императорски корпус (1913 г.), през 1914 г. постъпва в императорския хусарски полк, а през 1915 г. се сражава на северо-западния фронт в Първата световна война. Много рядко публикува в периодичния печат. Автор е на две стихосбирки, излезли през 1917 и 1918 г., в които включва стихове, поеми, притчи и стихотворни пиеси. Най-пълно издание с негови творби е книгата „Князь Владимир Палей. Поэзия. Проза. Дневники”, публикувана от московското издателство „Альма матер” през 1996 г. През 1918 г. е заточен последователно във Вятка, Екатеринбург и Алапаевск. Заедно с петима Романови е убит от болшевиките на 18 юли 1918 г. Канонизиран е от Руската православна църква за свети новомъченик през 1981 г.


Рецензии
Очень душевно, с любовью, красиво.
С уважением. Сергей.

Сергей Громыко   07.03.2014 14:54     Заявить о нарушении
Спасибо за визит и отзыв, Сергей.
Рад знакомству, заходите еще в гости.
Удачи!
С дружеским уважением,
Красимир

Красимир Георгиев   07.03.2014 22:23   Заявить о нарушении
Спасибо Вам за визиты на мою убогую страничку,всего Вам доброго и светлого!

Игорь Олегович Ставицкий   11.07.2015 13:36   Заявить о нарушении
На это произведение написаны 3 рецензии, здесь отображается последняя, остальные - в полном списке.