Тынычлык кир к

      Тынычлык кир;к.


Талгын гына иск;н т;нге ;илл;р .
Кузгатмагыз инде г;лне; сабагын.
Г;л та;ына кунган к;б;л;гем ,
Уятмагыз зинхар йокласын,

Талларыма кунган сандугачлар,
Бер минутка б;лки тынып торырсыз.
Бер минут бары мизгел ген;
Аннары со; тагын сайрарсыз.

Зинхар ;чен,;тенеп сорыйм,
Бирсен сезг; Ходам сабырлык
Уйларымны ;ыеп алыр ;чен ,
Азга гына кир;к ми;а тынычлык


Рецензии