***

Jag l;r mig s;ngen av st;lfj;dern som vecklas upp trots sin motst;nd,
Som str;cker tr;gt ut alla sv;ngar likt v;gar till att n; f;rst;nd,
     Och str;cker fram
                tillvarons ram...

Som l;ter tyst n;r den till;ter utforma sig till diagram
Och d;r p; tystnads kulmen m;ter sig sj;lv, olidligt lydigt stram,-
     Och ... skjuter sig
                i r;relse...


Рецензии