Листы - Виктар Лазауски

Письма   
Виктор Лозовской
(оригинал)

Плывут по свету письма, словно птицы,
Неся с собой людской души частицы.
Они сердца людей соединяют,
Благодарят, прощают, обвиняют,
Настаивают, требуют, зовут...
Хранят их люди... А бывает, рвут...
Но всё же, как ни поступают с ними,
Они нужны, они необходимы.
Без писем одиноко и тревожно,
Порой без писем даже невозможно.
И пусть они, беззвучные, плывут —
Всегда живые судьбы в них живут.
Лісты
Віктар Лазаўскі
(пераклад)

Лісты плывуць па свеце, быццам птушкі,
З сабою несучы людскія душы.
Яны пачуцці нашыя злучаюць;
Вітаюць, дакараюць, бласлаўляюць,
Адказваюць, настойваюць, завуць.
Лісты захоўваюць, а іншы раз ірвуць.
І як ні абыходзіліся б з імі -
Пражыць без іх на свеце немагчыма!
Нам без лістоў самотна і трывожна.
Бывае, часам і заснуць няможна.
І хай яны, бязгучныя, плывуць -
Заўжды жывыя лёсы ў іх жывуць!


чэрвень 2013


Рецензии