Давай забудем...

Давай просто забудем всё:
Все номера  и телефоны...
Я "Солнце" больше не твоё...
Не о тебе все мои вздохи,стоны....

Давай не будем вспоминать
Все наши дни и вечера...
Не стоит время нам терять...
Я поняла это вчера...

10.04.2013


Рецензии
Тоже очень харошие стихотворение. Поздравляю тебя!Там де большая буква - ударение.

НЕКА СИ ОСТАНЕМ ПРИЯТЕЛИ

НЕка да забрАвим всИчко:
номерА и телефОни.
Аз "СлЪнцето", не сЪм веч твОя,
но нЕка да сме си приЯтели.

НЕка да не сИ припОмняме,
всИчки нАши днИ и нОщи.
Със съдбАта да не спОрим,
разберИ, не сЪм аз твОя!

ТИ ми простИ за товА,
че дЯволът ме съблазнИ.
ЗнАм, че тИ мЕн ме обИчаш,
но Аз, увИ, тЕб, вЕче - нЕ!

Юлия Донева   19.10.2013 12:37     Заявить о нарушении