Дни летят за днями

***
Дни летят за днями
Ледяной порошей,
Тусклыми огнями
Светят на прохожих.

1985


Рецензии