Моя история Олеся Радушко

Моята история
Литературен превод на „Моя история”
От Олеся Радушко

http://www.stihi.ru/2011/05/30/3252

Пиша - това е моя Живот
Чернобилската трагедия донесе на хората много скръб. Но животът им не свършил -той продължил въпреки всичко, което се е случило, както обикновено.
Била съм на не повече от две годинки, когато това се е случило.Както по-късно са ми разказвали родителите ми, аз съм играла на пясъчника и съм попаднала под радиоактивния дъжд. По това време съм гостувала на родителите на моя баща в град Пинск. Татко е бил в село Мерчица, близо до река Припят в Брестовска област, където по това време е живеело семейството ни и се егрижел сам за новородената им дъщеря, защото мама, веднага след раждането и е отлетяла за Русия за погребението на своята майка. При прехвърлянето на кемеровския курс в Москва, мама е разбрала за чернобилската трагедия.
Белоруските власти запазили мълчание. По думите на татко, но радиото обявили запор на пасищата за животни и употребата на мляко, кашкавал, месо и други продукти.
Аз съм плакала и викала.Отказвала съм да ям и да пия. Лекарите не могли да направят нищо.Тогава са ме завели при велик магьостник, който ми е помогнал, но предупредил, че с напредването на възрастта, аз или ще оздравея или ще умра.
Животът тръгнал по старо му. След година сме заминали в Русия и през февруари 87-ма година сме се заселили в селището Солнечном (Кемерски район) - в същото време там са имали нужда от фелдшер и продавач. Дали са ни дом. Мен и сестричката ми Альонка, са ни изпратили в детската градина. Тя е била само на една годинка, но ние бързо сме се приспособили: децата лесно намират общ език между себе си, още повече, че в малкото селце от две улички не е имало толкова много деца.
Дъждът обаче, не бе дошъл като дар и вършел своето пъклено дело. Някъде към петата-шестата ми година, на мен ми е отказал врата. Завели са ме в онкологията. Осем години по-късно, вече тринайсет годишна, когато отново съм се намирала в онкологията, лекарите са ми признали, че тяхната диагноза "злокачествена невролимома" се е оказала погрешна, което значеше, че цялото предишно лечение и химеотерапия са били напразни. А в същото време ми казват, че не те, а аз съм болна и след направените изследвания ми поставиха нова диагноза "Прогресиращ,оссифициращ миозит" -болест на Мюнхмайер, много рядка (четири случая в целия свят, два в Русия -втория аз). И ме изпратиха отново да си умра у дома.
А аз още съм жива. Вече съм 20. Какво ще бъде по-нататък, не знам.
А тогава, през петата - шестата ми година, след безуспешното лечение в онкологията са ме водили и при екстрасенси, но също безуспешно. Оставили са ме в покой и животът се е върнал в старото си русло. Аз съм играла, припкала и суетяла - общо взето съм живяла, както всяко весело и шумно дете. Но болестта бавно, но сигурно вършила своето дело, за  седем години, парализата стигна до раменете ми и аз едва успявах да вдигна ръцете си до ушите.
Приемах всичко както е и продължавах да живея.Бавното развитие на болестта ми позволи незабележимо да се приспособя към новото си състояние, което оказа по-малко въздействие върху психиката ми и постипинното отдалечаване от връстниците ми го приех спокойно. Отдавна знаех и подсъзнателно чувствах, че те простоне ме разбират.
От ранно детство привикнах на самостоятелност и когато бях отделена от останалите, аз никога не скучаех със себе си. Във втори клас се пристрастих към четенето. Добре, че домашната ни библиотека беше обширна и постоянно се попълваше.
Постепенно с развитието на болестта, аз останах сама. На 14 години ми отказаха краката. След като завърших пети клас, аз не можех да лежа просто така. Някак успях да се приспособя да чета, като обръщах страниците с дълъг проводник. В противен случай щях да полудея.
От тогава изминаха шест години. Сега съм на 20. Преди две години с тел си прикрепих химикалка и отново се научих да пиша. Започнах да пиша стихотворения.
Всеки е длъжен да има цел в живота.Моята цел стана да дарявам на хората прекрасния свят на поезията. Искам да отдавам на хората топлината на своята душа, да им доставям радост и мъничко щастие...и чистотата на смеха, без пошлост и аморалност.
И аз написах - това е моя Живот
 23-26.01.2003 – 18.05.2004
Сега съм на 27 год. и Бог ми дава сили и вдъхновения да творя за вас...

http://www.stihi.ru/2011/05/30/3252


Моя история
Олеся Радушко

Пишу – и это моя жизнь

   Чернобыльская трагедия принесла людям очень много горя. Но жизнь на этом не закончилась – она продолжалась несмотря ни на что, идя своим чередом.
   Мне было два с небольшим года, когда это произошло. Как рассказывали потом родители, я играла в песочнице и попала под радиоактивный дождь. В то время я гостила у родителей отца в городе Пинске. Сам отец в деревне Мерчицы недалеко от реки Припять в Брестской области, где тогда и проживала наша семья, нянчился с новорожденной дочерью, потому что мама  сразу после родов вылетела в Россию на похороны своей матери. При пересадке в Москве на кемеровский рейс мама и узнала о чернобыльской трагедии.

   Власти Белоруссии хранили молчание. Со слов отца, по радио объявили запрет на выгон коров на пастбище, на употребление в пищу щавеля, мяса и других продуктов.
   Я кричала криком, отказывалась есть и пить. Врачи не могли ничего сделать. Тогда меня отвели к великому колдуну, он помог, но предупредил, что в переходном возрасте я или выздоровею, или умру.
  Жизнь потекла дальше. Через год мы уехали в Россию и в феврале 87-го поселились в посёлке Солнечном (Кемеровский район) – здесь как раз понадобились фельдшер и продавец. Нам дали домик. Меня с сестрой Алёнкой отправили в садик, ей был всего годик, и её держали в манежике. Но мы быстро освоились: дети легко находят общий язык между собой, тем более что в крошечном посёлке в две улицы было не так уж много детей.
 Однако тот дождик не прошёл даром и делал своё чёрное дело. Где-то в пять – шесть лет у меня неожиданно отказала шея. Меня отправили в онкологию. Восемь лет спустя, когда уже в 13 лет я опять попала к тем же онкологам, они признались, что тот их диагноз («злокачественная неврелимома») оказался неверен, а это значит, что всё их прошлое лечение, химиотерапия – были зря. А в этот раз они сказали, что я – не их больная, но провели обследование и поставили диагноз: «Прогрессирующий, оссифицирующий миозит», болезнь Мюнхмейера, очень редкая (четыре случая на весь мир, два – в России, и я – вторая). И отправили снова помирать домой.
   А я ещё живу. Мне уже 20. Что будет дальше, не знаю.
   А тогда, в пять – шесть лет, меня после безуспешного лечения в онкологии возили ещё и к экстрасенсам, но тоже безрезультатно. Меня оставили в покое, и жизнь вернулась в прежнее русло. Я играла, прыгала, бегала, нянчилась – в общем, жила, как и все дети, весело и шумно. Однако болезнь медленно, но верно делала своё дело, парализуя мышечные ткани и к семи годам дойдя уже до плеч (я еле дотягивалась руками до ушей).
   Принимая всё как есть, я продолжала жить. Замедленное развитие болезни позволяло незаметно адаптироваться к новому состоянию, что меньше сказывалось на психике. И постепенное отдаление от сверстников я принимала спокойно. Я давно поняла и подсознательно чувствовала, что меня они просто не понимают.
   Привыкшая с раннего детства к самостоятельности и как бы отдалённости от других, я никогда не скучала сама с собой. Во втором классе я пристрастилась к чтению. Благо, домашняя библиотека была обширной и постоянно пополнялась.
   Постепенно с развитием болезни я осталась одна. В 14 лет у меня отказали ноги. Успев окончить пять классов, я не могла лежать просто так. Кое-как приспособилась читать, переворачивая страницы длинной проволокой. Иначе бы я сошла с ума.
   С тех пор прошло шесть лет. Мне 20. Два года назад, прикрепив к проволоке ручку, я заново училась писать. Стала писать стихотворения.
  У каждого должна быть цель в жизни. Моей целью стало дарить людям прекрасный мир поэзии. Хочется отдавать людям тепло своей души, приносить радость и хоть капельку счастья и чистого смеха, без пошлости и аморальности.
   И  я пишу – это моя жизнь.
   23-26.01.2003 – 18.05.2004
сейчас  мне 27 и БОГ даёт мне сил и вдохновения. творить для вас...


Рецензии
Дорогая Росица,поздравляю Вас!!!Рассказ очень тронул за душу.Очень сложно,читая такие строчки,переводить.Но Вы справились с этой задачей достойно!!!Сколько силы и мужества у этой девушки!!!Дай Бог ей здоровья!!!
Поздравляю с заслуженной наградой!!!Успехов Вам в творчестве!!!
И ещё поздравляю с Новым годом и желаю счастья,любви,благополучия!!!
Ждём Ваших новых стихов и переводов!!!
с теплом души,Наташа

Наталья Сурмина   03.01.2015 07:25     Заявить о нарушении
На это произведение написаны 4 рецензии, здесь отображается последняя, остальные - в полном списке.