Сергей Есенин Шаганэ ты моя, Шаганэ Шагане, моя ти

„ШАГАНЭ ТЫ МОЯ, ШАГАНЭ...”
Сергей Александрович Есенин (1895-1925 г.)
                Перевод с русского языка на болгарский язык: Красимир Георгиев


ШАГАНЕ, МОЯ ТИ ШАГАНЕ

Шагане, моя ти Шагане!
Аз от север съм, мила, затуй ли
ще опиша полята ни руйни
с ръж вълниста и буйни коне.
Шагане, моя ти Шагане.

Аз от север съм, мила, затуй ли
там луната огромна е с нас,
по-красива дори от Шираз
е рязанската шир волноструйна.
Аз от север съм, мила, затуй ли?

Ще опиша полята ни руйни,
сред косите ми зрее таз ръж,
дърпай с пръсти, оплитай ги, дръж –
няма болка при ласките буйни.
Ще опиша полята ни руйни.

С ръж вълниста и буйни коне
ти косите ми светли облитай.
Смей се, скъпа, бъди дяволита,
в мойта памет люби ме поне
с ръж вълниста и буйни коне.

Шагане, моя ти Шагане!
Там на север момиченце тича,
то на тебе тъй страшно прилича –
също мисли за мен или не...
Шагане, моя ти Шагане!

               * Шираз – град в Иран, наричан градът на поетите, виното и розите. В Шираз са родени великите поети Саади (1184-1283 г.) и Хафез (1325-1390 г.).


Ударения
ШАГАНЕ, МОЯ ТИ ШАГАНЕ

Шагане́, мо́я ти́ Шагане́!
Аз от се́вер съм, ми́ла, зату́й ли
ште опи́ша поля́та ни ру́йни
с ръ́ж вълни́ста и бу́йни коне́.
Шагане́, мо́я ти́ Шагане́.

Аз от се́вер съм, ми́ла, зату́й ли
та́м луна́та огро́мна е с на́с,
по́-краси́ва дори́ от Шира́з
е ряза́нската ши́р волностру́йна.
Аз от се́вер съм, ми́ла, зату́й ли?

Ште опи́ша поля́та ни ру́йни,
сред коси́те ми зре́е таз ръ́ж,
дъ́рпай с пръ́сти, опли́тай ги, дръ́ж –
ня́ма бо́лка при ла́ските бу́йни.
Ште опи́ша поля́та ни ру́йни.

С ръ́ж вълни́ста и бу́йни коне́
ти́ коси́те ми све́тли обли́тай.
Сме́й се, скъ́па, бъди́ дяволи́та,
в мо́йта па́мет люби́ ме поне́
с ръ́ж вълни́ста и бу́йни коне́.

Шагане́, мо́я ти́ Шагане́!
Та́м на се́вер моми́ченце ти́ча,
то́ на те́бе тъй стра́шно прили́ча –
съ́що ми́сли за ме́н или не́...
Шагане́, мо́я ти́ Шагане́!

                Превод от руски език на български език: Красимир Георгиев


Сергей Есенин
ШАГАНЭ ТЫ МОЯ, ШАГАНЭ...

Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Потому что я с севера, что ли,
Я готов рассказать тебе поле,
Про волнистую рожь при луне.
Шаганэ ты моя, Шаганэ.

Потому что я с севера, что ли,
Что луна там огромней в сто раз,
Как бы ни был красив Шираз,
Он не лучше рязанских раздолий.
Потому что я с севера, что ли?

Я готов рассказать тебе поле,
Эти волосы взял я у ржи,
Если хочешь, на палец вяжи –
Я нисколько не чувствую боли.
Я готов рассказать тебе поле.

Про волнистую рожь при луне
По кудрям ты моим догадайся.
Дорогая, шути, улыбайся,
Не буди только память во мне
Про волнистую рожь при луне.

Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Там, на севере, девушка тоже,
На тебя она страшно похожа,
Может, думает обо мне...
Шаганэ ты моя, Шаганэ!

               1924 г.


Сергей Есенин
ШАГАНЕ ТЫ МОЯ, ШАГАНЕ... (перевод с русского языка на украинский язык: Николай Сысойлов)

Шагане ти моя, Шагане!
Чи тому', що я з пі'вночі, доле,
Я готовий співати про поле,
Про вихрасті стоги' від Моне.
Шагане ти моя, Шагане.

Чи тому', що я з пі'вночі, доле,
Що там місяць як дивний алмаз,
Як не був би красивий Шираз,
Він не кращий за наше роздолля.
Чи тому', що я з пі'вночі, доле?

Я готовий співати про поле,
Взяв волосся у жита з межі,
Хочеш, кі'льця на палець в’яжи –
Аж ніяк не відчую я болю.
Я готовий співати про поле.

Про вихрасті стоги' від Моне
Ти по гриві моїй здогадайся.
Дорога', ти жартуй, посміхайся,
Не буди тільки пам’ять вогнем
Про вихрасті стоги' від Моне.

Шагане ти моя, Шагане!
Там, на півночі, діва пригожа
Так на тебе, мов зіроньки, схожа,
Може, згадує зараз мене'…
Шагане ти моя, Шагане!
---------------
Руският поет и писател Сергей Есенин (Сергей Александрович Есенин) е роден на 21 септември/3 октомври 1895 г. в с. Константиново (днес Есенино), Рязанска губерния. Пише стихове от 9-годишна възраст, първата му поетична публикация е от 1914 г., а първият му поетичен цикъл излиза през 1915 г. Завършва църковно-учителски институт (1909-1912 г.), известно време посещава Народния университет и Московския университет. През 1918 г. основава издателство „Трудовая артель художников слова”. Членува в литературните групи „Краса”, „Страда”, „Свободная эстетика” и др. Автор е на стихосбирките „Радуница” (1916 г.), „Преображение” (1918 г.), „Есенин С. А., Герасимов М. П., Клычков С. А. Кантата” (1918 г.), „Голубень” (1918 г.), „Трерядница” (1920 г.), „Москва кабацкая” (1924 г.),  „Стихи” (1924 г.), „Персидские мотивы” (1925 г.), „О России и Революции” (1925 г.), „Собрание стихотворений” (1925 г.), „Стихотворения 1910-1915” (1925 г.), „Стихотворения 1916-1925” (1925 г.); на поемите „Сказание о Евпатии Коловрате” (1912 г.), „Марфа Посадница” (1914 г.), „Русь” (1914 г.), „Ус” (1914 г.), „Микола” (1915 г.), „Певущий зов” (1917 г.), „Товарищ” (1917 г.), „Отчарь” (1917 г.), „Октоих” (1917 г.), „Пришествие” (1917 г.), „Преображение” (1917 г.), „Иорданская голубица” (1918 г.), „Инония” (1918 г.), „Небесный барабанщик” (1918 г.), „Пантократор” (1919 г.), „Кобыльи корабли (1919 г.), „Сорокоуст” (1920 г.), „Исповедь хулигана” (1920 г.), „Пугачев” (1921 г.), „Страна негодяев” (1923 г.), „Песнь о великом походе” (1924 г.), „Поэма о 36” (1924 г.), „Возвращение на родину” (1924 г.), „Русь советская” (1924 г.), „Русь бесприютная” (1924 г.), „Русь уходящая” (1924 г.), „На Кавказе” (1924 г.), „Поэтам Грузии” (1924 г.), „Баллада о двадцати шести” (1924 г.), „Письмо к женщине (1924 г.), „Письмо от матери” (1924 г.), „Ответ” (1924 г.), „Стансы” (1924 г.), „Письмо деду” (1924 г.), „Ленин” (1924 г.), „Метель” (1924 г.), „Весна” (1924 г.), „Письмо к сестре” (1925 г.), „Мой путь” (1925 г.), „Сказка о пастушонке Пете, его комиссарстве и коровьем царстве” (1925 г.), „Песнь о Евпатии Коловрате” (1925 г.), „Черный человек” (1925 г.), „Анна Снегина” (1925 г.); на книгите с проза, сценарии и мемоаристика „Яр (1916 г.), „У белой воды” (1916 г.), „Бобыль и Дружок” (1917 г.), „Зовущие зори” (1918 г.), „Железный Миргород” (1923 г.) и др. Ранната смърт, неодобрението на част от литературния елит, популярността сред широката публика и ексцентричното поведение го превръщат в легендарна фигура в руската литература. Умира на 28 декември 1925 г. в Санкт Петербург, има предположения, че самоубийството му е инсценирано от тайната полиция.


Рецензии
Замечательный перевод, КрасиМИР! Браво! Очень удачные рифмы подобрали! Особенно было интересно, какие Вы рифмы подобрали к имени Шаганэ! Вы спавились великолепно! Замечательный стих! Браво, Сергей! Браво, Красимир!

С наступившим Староновогодьем!

--------------------------------------------
Шагане ти моя, Шагане!
-----------------------------------------------
(перевод на украинский язык: Николай Сысойлов)
http://www.stihi.ru/2016/01/15/9939

***

Шагане ти моя, Шагане!
Чи тому', що я з пі'вночі, доле,
Я готовий співати про поле,
Про вихрасті стоги' від Моне.
Шагане ти моя, Шагане.

Чи тому', що я з пі'вночі, доле,
Що там місяць як дивний алмаз,
Як не був би красивий Шираз*,
Він не кращий за наше роздолля.
Чи тому', що я з пі'вночі, доле?

Я готовий співати про поле,
Взяв волосся у жита з межі,
Хочеш, кі'льця на палець в’яжи –
Аж ніяк не відчую я болю.
Я готовий співати про поле.

Про вихрасті стоги' від Моне
Ти по гриві моїй здогадайся.
Дорога', ти жартуй, посміхайся,
Не буди тільки пам’ять вогнем
Про вихрасті стоги' від Моне.

Шагане ти моя, Шагане!
Там, на півночі, діва пригожа
Так на тебе, мов зіроньки, схожа,
Може, згадує зараз мене'…
Шагане ти моя, Шагане!

***
Николай Сысойлов,
15.01.16

Николай Сысойлов   15.01.2016 20:47     Заявить о нарушении
Спасибо за теплые слова добрый посыл и хороший перевод, Николай.
Удачи, друже!
К.

Красимир Георгиев   16.01.2016 14:33   Заявить о нарушении
Спасибо, друже КрасиМИР!

Николай Сысойлов   16.01.2016 15:37   Заявить о нарушении
На это произведение написаны 3 рецензии, здесь отображается последняя, остальные - в полном списке.