Душа России

Добре дошли в русия!
Переводы для библиотеки  ІІІ – го МЕЖДУНАРОНОГО КОНКУРСА
 
                ГЕНКА БОГДАНОВА * БЪЛГАРИЯ
 ДОБРЕ ДОШЛИ В РУСИЯ! (ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РОССИЮ!)

ГЕНКА БОГДАНОВА:

Авторизированные переводы стихов поэтов Русия, Украйна, Канада:
Ольга Малльцева-Арзиани, Светлана Мурашева, Ирина Светославовна Каховская-Калитина, Виталий Бахмутов, Петър Голубков, Аркадий Белкин, Юрий Кутенин, Людмила Ларкина, Лана Щайн/ДонченкоСветлана  Геннадьевна /,Губарева Галина Михайловна, Юрий Мухин, Наталия Каретникова,

 2011 година

ОТ АВТОРА

В сборник «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РОССИЮ!»- включены переводы стихов руских, украйнских и канадсках поэтов, выполненные в рамках Третьего Международного конкурса переводов. Сборник предназначен для библиотеки Межданародных Конкурсов переводов.
Коротко о себе. Я, Богданова Генка Динева, 1950 года рождения, по образованию  специалист в сфере культуры. Замужена, имею двух взрослых дочерей, одна внучка. Более сорок пят лет увлекаюсь стихосложением, а последние несколько лет – и стихотворными переводами. Владею русским языком.Участник и призер второго и третего международных конкурсов  как автор и  с поэтических переводов стихов 12 русских поэтов. Эти переводы вошли в мой сборник „Душа Россиии „

Моих стихов переведени русскими и украинскими поэтами на руского и украинского  языках в рамках  ІІ и ІІІ международного конкурса

В соответствии с объявленными итогами Третьего Международного конкурса - вошла в число призеров, в частности:
- Награждена в номинация „ И душа ,с душою говорит” с ПОЧЕТНыМИ ГРАМОТАМИ международного жюри за создание книги переводов с русского на болгарский  язык „ Душа России”:
І- я  част : „ Дарю свою нежность” –перевод стихов Ольги Мальцевой – Арзиани ІІ- я част: „И душа, с душою говорит „.- перевод стихов 11 поетов России.
Спасибо всем, кто заинтересуется этим сборником.

Получила  още ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА за:

1. Предоставленые моих стихов, которые преведены на русский и украинский языки м международных конкурсах поетически переводов:
„Болгарский язык: Культурные традиции и совремонность”;
„Связь времен, связь поколений”;
„Отражение истории страны и судьбы человека в зерлкале сжовременной поэзии”

2. За перевод стихов с русского на болгарский язык:
- ИРИНА КАХОВСКОЯ-КАЛИТИНА – „Песня болгарской девойки” / „Песента на българската девойка”;
- ЮРИЙ МУХИН – „Святая Русь” / „Святата Русия”

В настоящее время работаю над переводами с русского языка в рамках Четвертого Международного конкурса переводов.


 http://www.stihi.ru/avtor/genkabogdanova

http://bogdanova.blogspot.com

http://www.stihovebg.com/work_comments/id/118091/


http://www.facebook.com/profile.php?id=100000961135320
                ТВОРЧЕСКА БИОГРАФИЯ

                Българка. Живее , работи и твори в град Ямбол
;Специалист по читалищната дейност.
;Член на Съюза на независимите български писатели;
;Председател на Дружеството на Ямболските независими писатели.


;Пише лирика, римувани приказки,сатира, басни, разкази и есета, прави поетични преводи от руски език.
;Нейни стихове, разкази  и приказки са  публикувани в местния и националния печат, в сп. Роден край” – Украйна; сп. « другари по перо» - Анкара
;Много от творбите й са преведени на френски , португалски,руски, украински,турски езици и есперанто. Включени са в българо – португалски поетичен алманах “Излитане от мълчанието”, в литературен сборник с преведени на турски език разкази  от съвременни български автори и в електронната книга на украинският преводач и поет Петър Голубков  ХУБАВА СТРАНА Е БЪЛГАРИЯ И В КНИГАТА НА Светлана Мурашева МОЯ СТИХИЯ
;Отличена с няколко национални награди за поезия . През 2010 година алманахът й ОТ    ЕСЕННОТО СЛЪНЦЕ ОЗАРЕНА  получи наградата на ИК „Жажда” за най-добра  книга,издадена от издателството през последните три години.   
Участва в Международният конкурс за поетични преводи от декември 2010 г като автор и преводач на руска поезия.  Като участник в 35 –я междуронароден конкурс за поезия «Цветни игри в Пиринеите» е наградена с диплом.       
;Съавтор на повече от 40 литературни сборници
Автор на много текстове за песни,       сценарии , сборник с пиеси за деца
Автор е на 18 книги с поезия за деца и      възрастни  читатели.      

 
               
 
 

            О Л Ь Г А  М А Л Ь Ц Е В А – А Р З И А Н И

 

      Поетеса, прозаик, журналист, военен  преводач, преподавател   по чужди
  езици, весел ,доброжелателен човек  и неуморим  пътешественик.
          
Обича ЖИВОТА  и ХОРАТА .

През последните години работи в България и превежда български  творбите на български поети.

Издала е няколко поетически сборници в Русия и в България:

„Слава на Бог  за всичко!” – Москва 2003 г
„ Бележки на руският поклонник” -. България, 2002 г
„Романтични съновидения” – България, 2004 г.
„Светлата нежност на моята любов”  - България, 2009 г


За активната й дейност за укрепването на дружбата между руският и българският народи е награден в България с почетна грамота „Свети Георги Победоносец”

По нейни стихове и преводи от български език, композиторите Елена Василиевна  Кожуховская и Михаил Александрович  са написали музиката на вълнуващи романси.

Ольга Мальцева- Арзиани е   главен организатор на Международните конкурси за поетични преводи:
„Поезията на България” , „ Българският език – връзка между годините, връзка между поколенията” , „ Русия – традиции , Великата отечествена война”

ЖЁЛТЫХ РОЗ БУКЕТ СТЕСНИТЕЛЬНЫЙ...

           Романс.


Жёлтых роз букет стеснительный
Вам расскажет о любви.
В Вашей жизни я лишь зритель,
Кто бы что не говорил...

Я хожу под светом окон
Вашу тень сквозь мрак ловлю.
Прикоснуться б к Вашим локонам...
До чего ж я Вас люблю...

Вы приходите ночами
Не ко мне, а в сны мои.
Пожимаете плечами -
Недостоин, мол, любви.


Говорят :"Оставь надежду!"
Никому не верю я.
И иду я, как и прежде,
Под окно, где Жизнь моя...

Жёлтых роз букет стеснительный
Подарил я, наконец....
До чего ж она пленительна!
Мы идём с ней под венец!!!


 
ЖЪЛТИ РОЗИ – БУКЕТ СРАМЕЖЛИВ
Романс

Букет от жълти срамежливи рози
ще Ви разкажат за моята любов.
Във Вашият живот  бях само този
зрител мълчалив, за среща с Вас готов.

Разхождам се под светлите прозорци
и сенките на рози виждам в мрака.
Докосвам с мисъл Вашите къдрици
и всичко , що обичам и очаквам.

Пред мен явявате си Вие нощем.
Ах, не при мен, а в сънищата мои!
Рамената ми докосвате :”Не още!
За любовта сте още недостоен!”

„Безнадеждно  ! „–ми  казвате вие.
Но не вярвам вече на никого аз.
Защото силно сърцето ми бие,
когато Ви търся в среднощния час.

Букет от жълти рози срамежливи
на любимата реших да  подаря.
И към олтара, със сърце щастливо,
под ръка със нея весел ще вървя. 
 БЕЛЫЕ СНЕЖИНКИ
        В РОЗЫ ПРЕВРАТИЛИСЬ...
 
 
 
Белые снежинки в танце закружились,
И на землю тихо, нежно опустились,
Я горячей лаской растоплю морозы,
Белые снежинки превратятся в розы...

Лепестки как бархат в шелке снежно-белом,
На морозе нежность сердца оробела,
В танце белоснежном розы закружились,
И в снежинки белые мягко превратились...

И теперь снежинки радостно искрятся,
По ночам им розы бархатные снятся...


 БЕЛИТЕ СНЕЖИНКИ
           В РОЗИ СЕ ПРЕВРЪЩАТ

Белите снежинки танц са завъртели.
по земята кацат – пеперуди бели
Ласкава и топла аз снега прегръщам
белите снежинки в розички превръщам.

Листенца – кадифе , сатен белоснежен,
сърцето на леда те смутиха с нежност.               
Белоснежни рози закръжиха леко –
падат по земята пак снежинки меко.

 И сега снежинки радостно лудуват
 рози кадифени нощем те сънуват.


 
 
ДАРЮ СВОЮ НЕЖНОСТЬ...
 
Дарю свою нежность, придумаю сказку,
Заснеженный вечер подарит мне ласку.
Пургу приласкаю, сугробы развею,
Быть юной хочу, ни о чём не жалея.

Пусть годы умчатся, при чём же здесь годы?
Люблю я ненастье, люблю непогоду.
Представьте мороз, поседевшие ели,
А я... улыбаюсь безумной метели...

Мы детство забыли, нет грёз и желаний,
Мы заняты вечно своими делами.
А я... свою нежность дарю безмятежно,
И мчусь сквозь года в лес загадочно снежный.

ДАРЯВАМ СВОЯТА НЕЖНОСТ

Дарявам своята нежност. Приказка ще сътворя.
А ласките на снежната вечер аз  боготворя!
Бурята ще прилаская, в преспи огън ще паля.
Искам да съм млада и за нищо няма да жаля!.

Нека отлитат годините! И какво от това?
Обичам аз лошото време, обичам и дъжда!
Представете си студ и елхи от скреж посивели,
аз се усмихвам на безумни виелици  бели!

Забравили сме детството, желанията, мечтите.
С нашите „важни” работи ние все сме заети.
Но аз…от  своята нежност спокойно ще подаря
и през времето и неизвестното напред ще вървя.
 
               
               

ЗАКАЛЯЙТЕ ЛЮБВИ

Закаляйте любовь в дни на страданий.
В дни болезнею, в дни скорби и слез.
Говорите друг, другу признания.
С первьІх дней до холма у берез…

И молитесь, друг, друга жалея,
Подставляя друг друга плечо.
Ведь душа никогда не стареет.
Если любишь светло, горячо.

Закаляйте любовь в дни на страданий.
В дни болезнею, в дни скорби и слез.
Говорите друг, другу признания.
С первьІх дней до холма у берез…

ЗАКАЛЯВАЙТЕ ЛЮБОВТА СИ

Закалявайте любовта си в дни на страдание,
в дни на болка, скръб и сълзи!
Споделяйте любовното си признание
от първия, до последния от вашите дни!

Молете се в мир и любов да живеете,
опрели рамо до любимото рамо.
Душите никога не ще остареят.
Топло и светло е ако обичаш само.

Закалявайте любовта си в дни на страдание,
в дни на болка, скръб и сълзи!
Споделяйте любовното си признание
от първия, до последния от вашите дни!

 
 
ОСЕНЬНАЯ СКАЗКА

Река и осень. Листопад...
Воды прозрачное движенье.
И словно двадцать лет назад,
Ищу твоё здесь отраженье.

Ты в каждой капельке воды,
Ты где-то рядом, нет сомненья.
Мои осенние мечты
Мне тихо дарят вдохновенье.

Как нежно музыка звучит,
Истома головокруженья.
Октябрь, грусть любви. Грачи
Летят на юг. Оцепененье...

Но эта грусть лишь у полей,
Леса же в ярком облачении.
Мелодия любви моей
Мне дарит светлые мгновенья.

Лес отражается в воде...
Река от радости в смятеньи.
И ты со мной всегда, везде.
Как будто ветра дуновенье.

Так тихо среди светлых грёз ,
Что слышу я сердцебиенье.
Осенних клёнов и берёз
В воде ловлю я отраженье.

И пусть бушует тишина,
Ликую я в лесу осеннем.
Моя душа тобой полна,
И соловья я слышу пенье...
 
          
ЕСЕННА ПРИКАЗКА

Река и есен… Листопад…
На водата в бистрото движение,
връщайки се двадесет лета назад,
аз търся тука твойто отражение.
Намирам те във всяка капчица вода.
Ти си тук, до мене , без съмнение!
Моите есенни светли мечти
тихо ми даряват вдъхновение.
Как нежно музика звучи!
Сърцето ми изпълва умиление!
Октомври е. Тъгува  любовта.Уви!
Птиците летят на юг.Тъга и вцепенение…
Но тъжно само е в полето.
Горите в пищната одежда –
мелодия на моята любов –
ми даряват светъл миг надежда.
Гората се оглежда във водата…
Реката е във радостно вълнение.
               

С мен си винаги и ти самата
като нежен  полъх и видение.
Така е тихо в светлите мечти,
че чувам как сърцето бие.
Улавям сенките на кленове, брези,
които тук реката крие.
И нека да царува  тишина!
Ликувам аз в гората есенна.
Пълна е със тебе моята душа
и сякаш чувам славеи унесена

 
КАКИЕ КОСЫ ЦВЕТА ОСЕНИ

Какие косы,
взгляд задумчивый,
Овал лица меня пленит...
Нет никого на свете лучше,
Душа о Вас одной болит...

Какие брови соболиные,
Главы изящный поворот...
Ресницы Ваши очень длинные,
Моя душа о Вас поёт...

Глаза, исполненные нежности,
Не закрывает их вуаль...
Любуясь Вашей безмятежностью
Душа поёт, забыв печаль.

Какие косы цвета осени,
Каштана блеском взор горит...
Душа любви и счастья просит,
Душа с душою говорит...

КАКВИ КОСИ СЪС ЦВЯТ НА ЕСЕН
            
Какви коси! И погледа замислен!
А овалът на лицето ме плени!
Няма по-красива на света за мен!
О, за  Вас, душата от любов боли!

Самурените вежди и къдрици,
изящната извивка на главата
и дългите копринени ресници –
възторжено възпява ги душата.

Очите Ви, изпълнени с нежността,
красиви, неприкривани с воали!
Ах, любувайки се на невинността,
душата ми запя и спря да жали.

Какви коси с цвета на златна есен!
Поглед, с цвят на кестен див блести.
За любовта Ти, моля се унесен.
Душата, на Вашата  душа шепти.
 
РОМАНС УХОДЯЩИЙ ОСЕНИ

Мокрой снежинкой растает слеза,
Ветер гуляет за парком старинным.
Я не забуду Ваши глаза,
Эти глаза средь ресниц Ваших длинных.

Осень уходит, теряют наряд
Празднично убранные георгины.
Я нашей встрече, кажется, рад...
Вижу глаза средь ресниц Ваших длинных.

Припорошило первым снежком,
Скрыло из листьев опавших картины.
Тихо по парку мы бродим вдвоем,
Плачут глаза средь ресниц Ваших длинных.

Я бы остался в осенних мечтах,
В старой беседке шептал Ваше имя...
Но Вы ушли...Лишь являются в снах
Ваши глаза средь ресниц Ваших длинных...


РОМАНС ЗА ОТИВАЩАТА СИ ЕСЕН

Като мокри снежинки се стичат сълзите.   
Вятърът в парка старинен тъжен се скита
Нима бих могъл  аз да забравя очите,
Под дългите  Ваши мокри  ресници скрити?

Есента си отива, без  свойта премяна
От цветовете красиви – спомен остана
Вижте я, тя за сбогом ни маха отсреща,      
и зная, че се радва на нашата среща…       
               
Аз виждам в очите, под ресниците скрити,
прашецът на първите снежинки прелита.
Снежецът пейзажа с жълтите листи скрива 
А ние бродим в парка със Вас мълчаливо
               .   
Тихо падат листа – безкрили, мъртви   птици…      
Сълзи  капят под дългите Ваши ресници   
Бих стоял заслушан в  мечтите си есенни            
тихо нашепващ  Вашето име унесен.   
               
Тръгнахте Вие като  отлитаща  птица.               
А очите под  дългите Ваши ресници,               
вече само в съня си тревожен сънувам
До сетният ден за Вас тъга ще бленувам .
               
СЕРЕБРИТЬСЯ ДОЖДЬ

Серебрится дождь на твоих ресницах.
Ливень, словно плящ ,по тебе струится.
За закатом молний нежньІе отсветьІ,
гром вдали потерялся где –то.

Я сотку платок из своей печали.
В августе грозу мъІ уже не ждали.
Я тебе платком от бедьІ сокрою,
И пойдем сквозь дожд за своей судьбою.

Серебрится дождь на твоих ресницах.
Ливень, словно плящ ,по тебе струится.
За закатом молний нежньІе отсветьІ,
гром вдали потерялся где –то.

               
СРЕБРЕЕ ДЪЖД ПО ТВОИТЕ РЕСНИЦИ

По твоите ресници дъжд сребрее.
Струи като плащ по теб се стичат.
От мълниите – отражение светлее.
Закани гръмотевици изричат.

Кой ли чакаше през август да вали?.    
Нежен шал плета от своята тъга.
Под него ще се скрием с теб, нали?
Към съдбата си ще тичаме в дъжда.

По твоите ресници дъжд сребрее.
Струи като плащ по теб се стичат.
От мълниите – отражение светлее.
Закани гръмотевици изричат.

 
СВЕТЛОЙ МОЕЙ ОСЕНИ ВОСТОРГ

Неужели осень - это грусть?
Нежность расставания с надеждой?
Годы вдаль несутся. Ну и пусть.
Осени я рада, как и прежде.

Светлой моей осени восторг
Тёплых паутинок дарит нежность...
И укрыт туманом низкий лог,
И мечты мои опять безбрежны.

Листья набирают высоту
Прежде чем на землю опуститься.
Я доверю им свою мечту,
И взлечу над лесом, словно птица...

Я вдыхаю осени восторг,
Бархат мхов поглажу я рукою.
В землю посажу любви росток
Распуститься сможет он весною.


Я любовь в тумане растворю,
Чтобы всей земле её хватило...
Как рябина, осенью горю,
Не хочу, чтобы душа остыла.

Глянцевый возьму брусничный лист,
И сплету из ягод ожерелье.
До чего прекрасна наша жизнь,
Ну и что, что впереди метели?

Светлой моей осени восторг
Тёплых паутинок дарит нежность...
И укрыт туманом низкий лог,
И мечты мои опять безбрежны.

Годы вдаль несутся?.. Ну и пусть!..
Осени - я рада, как и прежде...
Кто сказал, что осень - это грусть?..
Осень - это новые надежды!..

 

СВЕТЛИЯТ МОЙ ЕСЕНЕН ВЪЗТОРГ

Нима есента означава тъга,
с надеждата  наша- нежна раздяла?
Какво, че годините бързат? И сега
пак й се радвам с душа затрептяла.

Светъл е и моят възторг есенен.
Паяжинки  подаряват ми нежност.
Скрива се е в мъглата долът тесен.
Мечтите ми са отново безбрежни.

Листата високо летят в небесата.
Мечтите свои им аз поверявам.
преди да паднат със стон на  земята.
Политам! И като птица запявам.

Жадно вдишвам възторга есенен.
Клонка Любов ще засадя в земята.
Там, сред кадифеният мъх чудесен.
напролет  тя ще разлисти листата.

Няма  да мръзна сама, унесена.
Любовта си в мъгла аз ще размия,
та и калината в гора есенна,
и земята жадна да се  напие.

От живота няма нищо по- ценно!
От лист боровинков блясък ще взема
и за мечтите си сладки, безценни
ще свия  от ягодов цвят диадема.

Светъл е и моят възторг есенен.
Паяжинки  подаряват ми нежност.
Скрива се е в мъгла и  долът тесен.
Само мечтите ми са пак безбрежни.

Летят годините! Какво от това?
Есен е.Казват ,че сърцата тъгуват?
Наесен отново мечтите зова,
и чувствата страстни в мене лудуват

         
 
ТЕБЕ ОДНОЙ

Одной тебе дарю я небо,
Лишь для тебя зажгу звезду...
Пусть это быль, а может, небыль,
Лишь для тебя слова найду...


Чтобы утешить, если плачешь
Если смеешься, поддержать...

Я просто не могу иначе!
Ты излучаешь Благодать...

Нет, не НЕБЕСНУЮ! ЗЕМНУЮ!
Я прикоснуться к ней могу.
Тебя любовью очарую,
Костёр зажгу я на снегу,

Сожгу в нем прошлого сомненья,
Согрею взгляд лучистый твой,
Нарушу грёз уединенье,
Любовь отдам тебе одной...


Одной тебе - рябины россыпь,
Тебе одной - калины кисть.
К твоим ногам бросаю росы,
Взамен свою доверь мне жизнь...


Одной тебе дарю я небо,
Лишь для тебя зажгу звезду...
Пусть это быль, а может, небыль,
Лишь для тебя слова найду...

ЗА ТЕБ, ЕДИНСТВЕНО
            
На теб ще подаря небето.
Ще запаля в него и звезди
„Има ли те?”- шепне  сърцето.
Нежни стихове за теб реди.

Ако плачеш , ще те утеша.
Смееш ли се – смея се и аз.
Тъй обича моята душа!
Благодат е скъпия ти  глас!

Не съм небесен! Толкоз земен,
че мога аз да те погаля.
Очарована ще си от мен!
Огън и в снега ще ти запаля!

         
Изгарям стари съмнения.
Сгряват  ме погледи бляскави.
Мечтая в  уединение
да отдам любовта си ласкав

С невиждан цвят ще те покрия.
С калинов грозд ще те даря.
С роса нозете ти ще мия.
Животът  си на теб  ще поверя.
               
На теб ще подаря небето.
Ще запаля в него и звезди.
„Има ли те?”- шепне  сърцето.
Нежни стихове за теб реди.

 
 
ЛЮБИМОМУ...

Нет никого на свете нежнее тебя,
Нет никого на свете сильнее тебя,
Нет никого на свете нужнее тебя,
Нет никого на свете любимей тебя.


И есть на свете та, что слабее тебя,
И есть на свете та, что послушней тебя,
И есть на свете та, что покорней тебя,
И есть на свете та, что так любит тебя.

И пусть же будет так каждый день,каждый час.
И пусть любовь живёт вечно в каждом из нас.
И пусть себе бегут, убегают года
Любовь моя с тобой будет рядом всегда!!!НА ЛЮБИМИЯТ

От тебе по-нежен на този свят няма.
От тебе по-силен на този свят няма..
От тебе по-нужен на този свят няма..
От теб по-обичан на този свят няма..

Но има в  света  жена по-нежна от теб.
Има в  света  жена по-послушна от теб..       
Има в  света  жена по – покорна от теб.,
Има жена, влюбена завинаги в теб..

Нека да бъде тъй всеки ден, всеки час,
и нека любовта живее вечно в нас!
Нека  годините да препускат в захлас.
В тебе до края  влюбена  ще бъда аз!

 
 
ЗАПАХ РОЗЫ ПОДАРЮ В ТИШИ      ТУМАНОВ...
Романс.

Радость с горечью впитает нежность сердца,
Но от горечи лишь привкус на губах.
Так открой души своей скорей мне дверцу...
И явлюсь тебе, быть может, в светлых снах...

Запах розы подарю в тиши туманов,
Напою тебя предутренней росой.
Запах розы удивительный и пряный
Предназначен, предначертан нам с тобой...

Горечь радости - как скорая разлука,
Радость горечи - как розы аромат.
Никогда не сможем жить мы друг без друга...
Подари мне на прощанье нежный взгляд

Снова мчусь туда, где снишься мне ночами.
Снова ждёшь меня, и я назад вернусь.
К нежным розам прикоснусь тогда губами,
И исчезнет в море счастья наша грусть...

Запах розы подарю в тиши туманов,
Напою тебя предутренней росой.
Запах розы удивительный и пряный
Предназначен, предначертан нам с тобой...

АРОМАТ НА РОЗИ  В ТИШИНАТА НА  МЪГЛАТА

С аромат на рози ще напоя мъглите.
Ще те напоя с предутринна сладка роса.
Ароматът на розите  - сладък, наситен,
предназначен е за теб и за мене сега.

 Радост вгорчена –. тъжната, бърза раздяла!
 Спомени с аромат на рози – радост тръпчива.
 Без мен ти не можеш! Без теб бих  ли живяла?
 Прощалният  поглед ме направи щастлива.
               
 Връщам се там, където сънувам те нощем.
 О, знам ,че ме чакаш,  затова ще се върна!
 Нежни рози ще докосна с устни горещи,
 тъгата в море от щастие ще превърна!

 Горчива радост попива нежно сърцето
 Опари ми устните – привкус сладко – горчив.
 Врата отвори в душата си, откъдето,
 ще вляза  в твоя светъл сън  като лъч красив.!
 
 
МАМА


Не могу о тебе писать...
Сразу слёзы раскаянья душат.
Мама, мамочка, что мне сказать?
Как раскаяться, как раскрыть душу?

Горьких слёз много ты пролила,
Хотя мною всегда гордилась.
Я красивой, желанной была,
Но мешала моя строптивость!

Непослушной, любимой росла,
Всё на свете всегда мне прощалось.
Как легко я по жизни шла:
Мне не думалось и не страдалось!

Мама, мамочка, где ты теперь?
Может, облаком пролетаешь?
Я оставлю открытою дверь,
Я люблю тебя, ты это знаешь!

Мама, мама, прости меня!!!
Ты ушла от меня, всепрощая!
Сколько было в тебе огня,
Красоты сколько, я это знаю!

Наш отец восхищался тобой,
Черных глаз полыхало пламя,
Выходила ты в жизнь, как на бой,
Шар земной расстелив перед нами.

Ты смеялась - журчал ручеек,
А рыдала - лавина мчалась!
Ну а мне и сейчас невдомёк,
Как Земля без тебя осталась?

Мы все так же несем цветы,
Чтоб тебе в сентябре их дарить...
Ты была неземной доброты.
Постарайся всех нас простить!

 
      
МАМА

спокойно да пиша за тебе, мамо!
Душат ме сълзи на разкаяние голямо.
Мамо, мила мамо, какво да ти кажа сега,
да се разкая, да ти разкрия свойта тъга?

Зная, чe много горчиви сълзи си проляла,
но  с мене, мамо, ти винаги си се гордяла.
Аз бях красива, но бях горда и избухлива,
непослушна , но обичана и обичлива.

Ти всичко на този свят ми прощаваше, мамо.
Леко през живота вървях  до твоето рамо.
Мамичко, майчице, кажи ми, къде си сега?
Ангел си в небето, разтворил над мене крила!

Ще оставя вратата широко отворена.
Любовта си ти изпращам в сълза отронена.
Мамо, мамо, прости ми!Няма те вече при мен!
С твоят ярък пламък, животът ни бе осветен.

Ти излъчваше чар, красота! Не забравям аз,
че и  татко, мамо, те боготвореше в захлас.
В  битките с живота като смел боец влизаше               
цялото земно кълбо в нозете ни слагаше.

В твоите  черни очи, мамо, грееше пламъче.
Когато се смееше – ромолеше ручейче.
Когато заплачеше – лавини се свличаха!
Мамо, майчице мила, всички те обичаха!

Аз и сега не разбирам, как земята родна
днес остана без твоята душа благородна?
А през септември  ние пак  ще  ти носим цветя.
Прости ми, майчице! Ти цялата бе доброта!


МАМИНА  МОЛИТВА
          
„СвятьІе Ангели, святьІе Архангели,
ниспошлите с небес, с вьІсоти,” – тихо
шепчет мамочка, а я старательно и
неумело повторяю за ней.

Господи, как  же давно ето бьІло!
Переплетаясь в голове, наружно мьІсли рвутся.
Стихи раждаются во мне, к тебе тотчас несутся.

Я с Богом тихо говорю, душа моя открьІта.
Молитву мамину творю, когда-то позабътую.
И словно нежньІ глас мне молиться  помагает.

Слова молитвьІ в вьІ шине безмолвно замирают.
СвятьІе Ангели в ночи молитве етой вняли,
давно забьІтьІе слова моей молитвой стали.

МАМИНАТА  МОЛИТВА

„Святи Ангели и вие  Архангели святи,
 спуснете се от небето и от висините!... „

Тихо, тихо  шепне  молитвата мамичка.
Старателно, неумело, свела главичка,
аз повтарям след нея в молитвен екстаз,
думи прочувствени с най–нежният глас

О,Господи, колко отдавна беше това!
Кръжат в главата ми мисли! На вън се стремят.
Раждат се в мен стихове и към тебе летят.
С душа открита аз тихо говоря с Бога.

 Мамината молитва измислям, щом не мога
 думите позабравени аз да си спомня –
 скромни думи, изричани с вяра огромна.
 Сякаш нежен глас ми помага да се моля:
         
- Господи, нека да бъде твоята воля!...
 Думите ми към небето се извисяват.
 Заслушани в нея Ангели химни запяват.
 А позабравената молитва  на мама,
 сега аз шепна към Него с вяра  голяма.
               
 ДОЧЕРИ…

 Помолись обо мне, родная.
Я тебе отдала всю жизнь.
Лучше нет тебя, я ето знаю.
Ть- всегда обо мне молись!

Я уйду от тебя когда-то.
Не отчаивайся, крепись!
Будут снова рассветьІ, закатьІ,
толко ть- обо мне молись!

И постовишь тьІ свечи в храме.
Я хочу, чтоб они зажглись.
Восхищалось всегда тьІ мамой,
а  теперь, обо мне молись!

НА ДЪЩЕРЯ МИ
            
Помоли се за мен, скъпа моя!
Аз живота си на теб посветих.
По-добричка от тебе не зная.
Моли се за мен в светая светих!

Някога ще си отида от теб.
Не се отчайвай, скъпа, крепи се!
И пред  зора, и в нощния креп,
моля те,  за мене моли се!

Ще носиш, зная, свещи във храма.
Нека да горят те ярко за мен!
Ти се гордееш с твоята мама.
Ах, моли се за мен в този ден!


 
 
Я ЧУДО ЖДУ...РОЖДЕСТВЕНСКУЮ СКАЗКУ...

Я чудо жду...
Рождественскую сказку...
Звезду, дарящую нам свет в ночи...
Хочу дарить тебе любовь и ласку,
Душа поёт, от радости кричит!

Я чудо жду...
Пушистый снег искристый...
Охапку веток нежных, как цветы.
И взгляд твой жду волшебный и лучистый,
Тебе хочу дарить свои мечты...

Сочельник. Мы вдвоём. Сердца   раскрыты...
 Благая ночь Рождения Христа...
 Душа слезами радости омыта.
 Святая Ночь. Любовь и чистота.


 Я чудо жду...
А в храмах - дух еловый...
И Ангелы торжественно поют...
И батюшка, несущий людям "Слово"...
Сочельник. В каждом доме - мир, уют...

Я чудо жду...
Звон дальний колокольный...
Замёрзший лес нам дарит жемчуг грёз...
И на душе так радостно, привольно...
Ведь "нас бо ради родися Христос"!

   
 
  АЗ ЧАКАМ ЧУДО
            
Чакам чудо! Приказка Коледна -
звезда даряваща ни светлина!
Ще  ти дам любов и ласки с нея.
Душата ми крещи от радост, пее!

Чакам чудо! Вън пухкав сняг блести.               
Тук шепа слама като цвят цъфти.
Чакам взор вълшебен.Тук си ти !
Ще ти даря и своите мечти!

Бъдни вечер! И в душите - жажда!
Блага нощ! За нас  Христос се ражда!
Душата рони радостна сълза.
Свята нощ! Мир, Любов и Чистота!

  Чакам чудо! Дъх на елха в храма.
  Ангели пеят  с радост голяма. 
  Отецът носи за хората СЛОВО.
  Бъдни вечер! За мир сме готови!

  Чакам чудо! Далеч звънче  звъни .
  Снежната гора ни дари  с  мечти.
  Душата ни се радва в този час.
  Нали  Христос роди се тук за нас 


РОМАНС „Снежинки първи”
   
Снежинки первые, горячие               
Губами нежно я ловлю,
Они сегодня предназначены
Вмиг изменить судьбу мою.

На листья, всё ещё нарядные,
На кудри цвета спелой ржи,
На моё счастье безоглядное
Снежинки падают в тиши...

Метелью нежною закружится
Моя любовь в твоей судьбе.
Переживём мы вместе стужи все,
Дарю себя навек тебе.

Снежинки - с осенью прощание,
По парку бродим мы вдвоём,
Я прошепчу своё признание,
И вместе в жизнь с тобой уйдём.

Снежинки первые, горячие
Губами нежно я ловлю,
Они сегодня предназначены
Вмиг изменить судьбу мою.

СНЕЖИНКИ ПЪРВИ
            
Снежинки първи нежни
с топли устни аз ловя.
Свързани са неизбежно
те и с моята съдба.

Над  обагрени   листи,
над къдри, с цвят на ръжда,
щастие мое сребристо,
ти като  сняг заваля.

Изви се вихър нежен,
сплете нашите съдби
В радост и бури снежни
Аз – до теб.А до мен - ти
 
Сняг. Сбогом на есента!
Щастлива до теб вървя.
Аз ти шепна за любовта -
себе си ще ти даря!

Снежинки първи снежни
с топли устни аз ловя.
Свързани са неизбежно
те и с моята съдба.
 
СОЛНЕЧНЫЙ СНЕГ СРЕДЬ ПОЛЕЙ ЗАИСКРИТСЯ...


Солнечный снег средь полей заискрится,
Ну а пока осень сходит с ума.
Нежный сентябрь, бабье лето ей снится,
А за окошком то дождь, то туман...

Солнечный снег мы однажды увидим
Утром проснувшись среди серебра,
Осени будет немного обидно,
Но что же делать? Прощаться пора...
 Жёлтый восторг паутинок осенних
Сменим на жемчуг снежинок ночных,
Из за дождинок холодных последних
Ветер промёрз, загрустил и затих.
 
Солнечный снег средь полей заискрится,
Ну а пока осень сходит с ума.
Нежный сентябрь, бабье лето ей снится,
А за окошком то дождь, то туман...
 
 
СЛЪНЧЕВ СНЯГ СРЕД ПОЛЕТО ИСКРИ

Слънчев  снегът сред полето омайно искри.
Какво е туй? Есента полудя, може би?
Септември пеперудено лято сънува,
а зад прозореца ту дъжд, ту мъгла плува…

А слънчев сняг само веднъж ще видим ние.
Утре земята  бяло  сребро ще покрие
и на есента ще й бъде малко обидно.
Какво да прави, да се прощава е видно.

Жълтият възторг - паяжинките есенни,
от перлите  снежни  ще бъдат заместени.
Премръзнал в  студения дъжд, вятърът кихна,
спря тъжен, учуден  и унило  притихна.

Слънчев  снегът сред полето омайно искри.
Какво е туй? Есента полудя, може би?
Септември пеперудено лято сънува,
а зад прозореца ту -  дъжд, ту мъгла плува…
 
СТИХОТВОРЕНИЕ БЕЗ СЛОВ

Мне бы тебя на мгновенье
Здесь увидать средь лесов.
Нежное стихотворение
Я сотворила б без слов.

Я б на тебя смотрела
В вихре из листьев кружа.
В жемчуг увито тело,
Искрами брызжет душа!

Припев:

Ели янтарь роняют,
Мхи дарят пух ковров.
Я для тебя сочиняю
Стихотворение без слов.

Ну до чего ты красива:
Звезды короной горят,
Плачут плакучие ивы,
Ждет тебя солнечный сад!

Припев:

Ели янтарь роняют,
Мхи дарят пух ковров.
Я для тебя сочиняю
Стихотворение без слов!
 
СТИХОТВОРЕНИЕ БЕЗ ДУМИ
               
Само  кратък миг те зърнах.
бе нейде тука, сред леса.
В стих аз този миг превърнах,
бе стих красив, но без слова .
 
Гледах,  гледах те с възхита:
- във вихър от листа кръжиш.
Тяло -  в бисери обвито,
душата пръскаща искри!

Припев:

Елхите ронят кехлибар.
Пак мек килим мъхът разстла.
За теб ще съчиня със жар
аз нежен стих, но без слова!
 
Ах, защо си тъй красива!
В короната твоя – звезди.
Даже плачещата ива
в слънчев парк те чака. Тъжи!

Припев:
 Елхите ронят кехлибар.
За теб килим мъхът разстла.
За теб ще съчиня със жар
аз нежен стих, но  без слова!
 
 
РУСЬ

Черным бархатом выстланы ночи,
Бриллианты висят в тишине.
Филин где-то в чащобе хохочет,
Или это привиделось мне?
Повезло мне в России родиться,
Хоть весь мир на ладони лежит.
Черный бархат ночей мне снится
И по-русски со мной говорит.
Где-то там-Средиземное море,
Где-то там - Колизей, Ватикан.
Баснословно красивые горы-
Я объездила много стран.
А в России - леса и дали,
А в России - такой простор!
Синь морей покорит едва ли
Глубину наших дивных озер.
Ночи выстланы бархатом черным,
И зависла луна в вышине.
Любим Родину мы непокорно!
Или это привиделось мне?

РУСИЯ

Черно кадифе нощта простира.
Искрящи брилянти в мрака висят.
Смях на бухал тишината раздира
Или привижда ми се всичко това?

Провървя ми, родих се в Русия!
Сякаш   целият свят  в длани държа.
С черно кадифе нощта ме обвие,
на руски говори с мойта душа

Ватиканът, Колизеят са там.
Там нейде  е Средиземно море
и чужди приказни планини  знам.
Аз познавам много страни добре.

Но  в Русия има  гори, далнини,
но в Русия такъв простор има! 
Синьото море не ще се сравни
с езерата й-красота несравнима!

Нощи, разстлали кадифе черно,
под грейналата в небето луна.
Любим Родината непокорно!
Или пък, ми се привижда
               
МЫ - ЗАЩИТНИКИ РОДИНЫ


Припев:

Ну и что же, что женщины.
Мы - защитники родины.
Переводчики, снайперы,
И радистки в ночи.
Нас ведь так же калечило,
Ну и что же, что женщины.
Мы - защитники родины,
Коль война в дверь стучит...

Медсестра в медсанбате,
Шепчет: "Помни о маме".
Кровь на белом халате,
А мальчишка в огне.
Нет нарядного платья,
Мальчик жив ради мамы...
Ей невестою стать бы,
А она на войне.

Военврач Иванова
Царь и Бог для мальчишек.
Генерал с полуслова
Подчиняется ей.
После страшных ранений
Не видать ей детишек,
И мальчишки в погонах
Ей заменят детей.


Наш кинолог Наташа
День и ночь у вольера.
Ведь собаке Алине
Уж пора бы родить.
Только девочки наши
Подорвутся на мине,
Не родятся щенята,
И девчонке не жить..
Невозможно всех вспомнть,
И забыть невозможно,
То, что лётчицы наши
Не щадили врага.
А зенитчица Нюша,
Миномётчица Саша,
Санинструктор Дуняша
Будут с нами всегда.
Наш завод оборонный,
Позабыл про усталость.
Сотни женщин голодных
Никуда не спешат.
А от хлеба в кармане
Лишь горбушка осталась.
Но припрятала мама
Пайку для малыша.

Партизанку - девчонку
На рассвете убили.
Её мама рыдала,
Как ей всё пережить?
Ну скажите, потомки,
Разве этого мало,
Чтобы всем нам сегодня
Память женщин почтить?


Припев:

Ну и что же, что женщины.
Мы - защитники родины.
Переводчики, снайперы,
И радистки в ночи.
Нас ведь так же калечило,
Ну и что же, что женщины.
Мы - защитники родины,
Коль война в дверь стучит...


НИЕ СМЕ ЗАЩИТНИЦИ НА РОДИНАТА

И какво като сме жени?
Защитихме Родината.
Преводачки бяхме добри,
будните  радистки в нощта,
бяхме снайперистки  дори…
Войната ни осакати!
Какво като бяхме жени!

Боец стана всяка жена-
защитник на Родината-
щом у нас почука война.
Медсестрата в лазарета
нежно шепти:”Помни мама!”
Гори от треска  момчето,
но ще живее за мама!
Ех, да не беше войната,
булка би била сестрата!

Лекарката  Иванова-
е за бойците Цар и Бог.
Генерали са готови
да изпълняват реда строг.
След ужасът в лазарета
как да има свои деца?
Синове са й момчетата
с пагони и чисти сърца!

Киноложката Наташа
ден и нощ в клетката стои.
Алина, любимка наша,
май скоро трябва  да роди?
Но нашите момичета
ще попаднат на мини.
Няма да имаме кученца
и Наташа ще загине!


Трудно  е всички да помним!
Не можем и да забравим:
авиаторките  скромни
които  враг не щадяха,
зенитчицата ни Нюша
и Сашенка с миномета,
сан.инструкторът  Дуняша,
сестрите от лазарета…
Ще бъдат завинаги с нас!


В завода по отбраната
забравиха умората,
проблемите с прехраната-
на пост стояха хората.
Майки, от глад измъчени,
под престилките криеха
хляба си – комати спечени,
че децата от глад виеха.
А партизанката млада
на разсъмване убиха !
Майка й вечно ще страда,
ще носи траурът тихо!

Припев:

И какво като сме жени?
Защитихме Родината.
Преводачки бяхме добри,
будните  радистки в нощта,
бяхме снайперистки  дори…
Войната ни осакати!
Какво като бяхме жени!
 
НА СНИМКЕ ПОЖЪЛТЕВШИМ

На снимке пожелтевшем
Красавица смеётся,
Последний день войны,
В руках её букет,
Ах, белая сирень,
Как звонко сердце бьётся,
Последний белый танец
Военных долгих лет!

Ах, белая сирень,
Прижалась к гимнастёрке,
Девчонке тридцать лет,
И позади война.
Как трудно вспоминать
Как больно и как горько,
Что из пяти девчонок
В строю она одна.
Букет к себе прижав
Девчонка жизни рада,
А позади беда
сгоревших городов.
Сияют на груди
Высокие награды.
Ах, белая сирень,
Созвездия цветов!
Как близким рассказать,
Как девочки погибли,
Их было ровно пять,
Жива она одна...
И по земле чужой
разбросаны могилы,
И матерям она
Отдаст их ордена.
Ах, белая сирень,
Прижалась к гимнастёрке,
Сегодня, в День Победы,
Ликует вся страна.
И бабушка смеётся
На старом снимке звонко,
И в храмах поминают
Героев имена.

На снимке пожелтевшем
Красавица смеётся,
Последний день войны,
В руках её букет,
Ах, белая сирень,
Как звонко сердце бьётся,
Последний белый танец
Военных долгих лет

 
НА ПОЖЪЛТЯЛА СНИМКА

Красавица се смее на снимка   пожълтяла.
А в ръцете й – букет .Войната тя е преживяла.
Люляко бял, как силно сърцето бие, кажи ни!
Последен бял танц от военните дълги години!


Ах, люлякът  бял притиска днес до гърдите си тя.
Девойката вече е на  тридесет и пет лета.
Спомен е войната.  Мисълта й назад полетя
с тъга - от пет девойки в строя- само тя оцеля.

Притиснала букета тя на живота се радва.
Спомен лош остана военната кървава брадва,
опожарените градове! На гърдите й – медали
люляк бял  и  съзвездие от звезди засияли.

Но как да разкаже тя на близките страшната вест?
Те бяха пет. А единственно тя завръща се днес.
Останаха те завинаги в онази чужда земя.
Само ордените носи на майките тъжни тя.

Ах, люляк бял притиска днеска до куртката си тя!
Празнува денят на победата  цялата страна.
На снимката хора от радост и жал разплакани.
В църквите – опело за войните недочакани!

Красавица усмихната на снимка пожълтяла.
Държи в ръце букет .Войната е тя преживяла.

Люляко бял, как силно сърцето бие, кажи ни!
Последен бял танц от военните дълги години!

 
 
ЖЁЛТОЕ ПЛАТЬЕ В ЧЁРНЫЙ ГОРОШЕК

Припорошило порошей
Страшные годы войны.
Жёлтое платье в чёрный горошек -               
Нам о тебе снятся сны.               
Помним, тогда на вокзале               
Ты провожала нас в путь.               
В платьице жёлтом, в чёрной печали -               
Капали слёзы на грудь.               
Время любви в дверь стучало,               
Но началась вдруг война
Фото прислала - лётчицей стала,               
Китель, на нём ордена.               
Нас наши мамы дождались,               
Оба вернулись с войны.               
А о девчонке в жёлтеньком платье               
Снятся нам грустные сны.               
В рамочке старое фото.               
Сняты на нём мы втроём
И почему-то, и для чего-то               
Ты в жёлтом платье своём.               
Чтоб наши дети узнали, 
Как мы любили тебя.               
Как в жёлтом платье, в чёрной печали -               
Нас провожала, любя.               

ЖЪЛТА РОКЛЯ НА ЧЕРНИ ГОЧКИ

Покрива вече ситен сняг 
годините на войната.               
А ние сънуваме пак               
жълтата рокля позната.         
Помним. На  перона прашен 
в рокля жълта с точки черни,
изпрати тя в пътя  страшен    
двама приятели верни.          
Беше тъжна и  влюбена,         
с мечти от война погубени.    
Снимка прати. Пилот бе тя.   
Беше смела! Но „отлетя”.       
Среща с майки дочакахме.    
Върнахме се от войната.         
А за нея дълго плакахме.       
Да, раздели ни Съдбата!         
Ние пазим снимка стара.         
Трима сме. Пътят ни чака.    
Рокля жълта… Тъжна гара.      
За кого се бе облякла?               
Пиша.Да знаят децата,            
 колко  тя ни обичаше!            
С мъката черна в душата,      
обляна в сълзи  тичаше. 
 
ЩЕНОК МЛАДШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА.

Девчонка-снайпер.
Как же это страшно!
Зачем идут девчонки на войну???
Дождётся ли с войны
Свою Наташу
Топограф, обожающий жену?

Очкастенький,
Весь правильный и добрый,
Молоденький, краснеющий порой...
Не захотел
Воспользоваться бронью.
Пал смертью храбрых...
На передовой...

Девчонка-снайпер
Только побледнела.
Её учили терпеливой быть.
Всю боль свою, и мужество, и смелость
Сожмёт в кулак,
Фашистам будет мстить.

И день, и ночь
Она сидит в засаде.
Ни пить, ни есть, вздохнуть, и то нельзя.
Её давно
Представили к награде.
Но одиноко,
Хоть вокруг - друзья.

И вдруг - щенок.
Лохматый, неуклюжий.
Когда-то ей мечталось о таком!
В разграбленной деревне
Пьёт из лужи,
Виляет ей
Неистово хвостом!

Откуда взялся?
Камня нет на камне...
Дома сгорели, нет души живой.
А девочка вдруг
Вспомнила о маме.
И радость овладела
Тут душой.

Щенок пушистый
Научился падать
И замертво в засаде день лежать.
Достаточно бывало
Только взгляда,
Чтоб от начальства
Скрылся под кровать

Щенок подрос,
Никто уж не смеялся,
Когда он зубы скалил и рычал.
Теперь щенок
Начальство не боялся.
Уже все знали
Про его оскал.

Охоту вёл
За девочкою снайпер.
Был выстрел метким. Но не наповал.
Сбивая в кровь
Израненные лапы
Щенок от пуль
С девчонкой уползал.

Никто не верил,
Что спасти сумеет,
Сквозь ада грохот он хозяйку нёс.
Уже и челюсть
Просто онемела
Но не сдавался
Верный, сильный пёс.

Она лежала
Где-то в медсанбате,
Девчонка-снайпер, младший лейтенант.
Когда вошёл,
Нет вполз в её палату
Огромный пёс,
А вслед за ним - сержант.

Щенок лизнул
В лицо свою девчонку,
И даже доктор гладил нежно пса.
Не полетит
В родной дом похоронка,
Вернётся к маме девица-краса.

В Москве гремел салют
В честь Дня Победы.
Вмиг пёс Наташу под себя подмял...
Военный пёс,
Прошедший сквозь все беды
Свою хозяйку снова защищал.

Салют Победы,Радостные лица!
Шумит, ликует празднично страна!
Пусть никогда война не повторится.
Проклятая, безумная война!

КУЧЕНЦЕТО НА МЛАДШИ ЛЕЙТЕНАНТА.

Девойка – снайперист? Да, страшно е това!
Трябва ли девойки да ходят на война?
Ще срещне ли Топограф след тази  война
своята Наташа – любимата жена?....

Очилат, целият праведност, добрина,
младежът , често поруменяващ  от срам,
не се прикри зад  броня, а кураж събра,
загина като герой пред очите й там.

Снайперистката гледаше пребледняла.
Беше научена  търпеливо да бди.
Болката, мъжество и смелост събрала,
стисна здравов  юмрук – на врага ще мъсти!

И ден, и нощ тя будна стои в засада,
не яде, не пие, да диша не може.
Предложена беше дори  за награда.
„Само мен? А другите?”- тя се тревожи.


Но дотича кученце пред нея веднъж.
Малко, рошавичко, непохватно беше.
За такова мечтаеше.Валеше дъжд.
Руини! Смърт!А то опашка въртеше.

- Няма ги къщите, жива душа няма.
Откъде се взе? Ела, при мене! Ела !
С тъга  девойката си спомни за мама,
и душата й тъжна радостта завладя.

Пухкавото кученце учи да  ляга,
като мъртво цял ден да лежи в засада.
Щом го погледне, от началството бяга.
Бе верен  другар на девойката млада.

Порастна кученцето. Кой ли  смееше
да го закача – зъбеше се, ръмжеше.
Всички го знаеха.Популярно беше.
Сега от началствата не се боеше

То тръгваше със снайперистката смело .
Стреляха по него, но нея  раниха!
Пълзя с  ранени лапи през кръв умело -
двамата от  куршумите се спасиха.

А никой не вярваше, че ще я спаси.
През ада то с мъка девойката влачи.
До смърт уморено бе, но стисна зъби.
Не се предаде. Силно, предано куче!

После във военният лазарет лежа
ранената  девойка - младши лейтенант.
То влезе тихо при нея, но не пълзя.
Беше огромно куче. А с него - сержант.

Кучето лизна лицето й с вълнение.
А лекарят посегна  да го прегърне.
-Няма да пратим траурно известие!
Красавицата при мама ще се върне…

В Москва гърмят салюти за Победата.
С тялото си кучето  Наташа закри.
Военно куче. Преживяло  войната,
готово стопанката си  да защити.


Салют за Победата! Греят лицата.
Шуми днес, ликува празнично страната.
Никога  да не се повтаря войната!
Безумна война! Нека бъде  проклета!


НАША СТАРЕНЬКАЯ ФИРА МОИСЕЕВНА.

Кружева воротничка, пенсне и запонки,
Юбка в пол, браслет старинный на запястье.
В старой кухне аппетитнейшие запахи...
Что за блюда по-еврейски, что за счастье!

Коммуналка, центр Москвы, семидесятые.
Секретарь отца справляет день рождения,
Седоватая, немножечко усатая
Наша старенькая Фира Моисеевна.

Отчего же нет гостей? Она старается!
Стол накрыт, как будто к празднику Победы!
За окном гроза, как видно, собирается.
Почему же гости всё-таки не едут?

Два племянника замучены в Освенциме,
А сестра была расстреляна в Варшаве.
Как спокойно говорит об этом женщина.
Мы же с мамочкой тогда навзрыд рыдали!

Муж Борис освобождён был в сорок пятом
Из Дахау, где друзья его сгорели.
Он один тогда пришёл с войны проклятой.
Ну садитесь же за стол! Ну,... в самом деле!

Умер вскоре муж. Сказались все лишения.
Тётин след нашёлся в Каунасском Гетто.
За окном в Москве цвели кусты сирени.
Пронеслась гроза. Наступит скоро лето...

Дядю Фиму, его внучку годовалую
Бабий Яр забрал...Как девочка кричала!!!
Смерть и ужас, и жестокость небывалую
Рать фашистская к народам проявляла.

Каждый жить хотел! За что их убивали?
Вспомним старенькую Фиру Моисеевну
В День Победы, в День Заслуженной Печали.
Вспомним тот далёкий майский день рождения!!!

 
НАШАТА СТАРИЦА ФИРА МОЙСЕЕВНА

Дантелена яка, копчета за ръкавели, пенснето,
Полата  до пода, а  на китката гривна старинна.
И апетитни аромати  в старата кухня, където
тя готви  блюда по еврейски. Ах, ти,  щастие невинно!

Старата  сграда насред Москва. Седемдесетгодишнина.
Секретарката на баща ми празнува своя юбилей.
Побеляла е нашата старица Фира Мойсеевна.
Даже наболият мъх под носа й отдавна вече сивей.

Но защо ги няма гостите? Тя така се стараеше!
Като за  Деня на победата масата е покрита!
Зад прозореца небето като пред буря тъмнееше
„Но защо все още, гостите ми  не пристигат?”- се пита.

Двамата й племенника в Освиенцим запрати войната
А сестра й? Тя бе разстреляна във Варшава жестоко.
Господи, как да говори спокойно за това жената?.
Тогава и ние с мама ридахме, трогнати дълбоко.

Мъжът й Борис освободиха през четиридесет и пета
от Дахау. Там приятелите му бяха изгорени.
Той единствен се завърна жив от войната проклета…
Но, сядайте край масата!  Е, …това е в общи линии!

Скоро почина мъжът й. Лишенията малко ли бяха?.
Следите на свекъра й откриха в Каунанското гето.
Пак зад прозорците в Москва  люлякови храсти цъфтяха
Бурята отмина. Ще настъпи скоро топлото лято.

А чичо Фима с внучката му, дете на годинка едва,
в Бабий Яр зверски заклаха. Как страшно детето пищеше!!!
Смърт и ужаси! Невинни жертви! Жестокост небивала.
фашистката войска  народа ни като танк ломеше.

И за какво ги убиваха?... Всеки иска да живее!
Помним, тежък жребий бе на Фира Мойсеевна отреден!
В Денят  на победата, денят, в който през сълзи се пее,
си спомняме винаги този далечен майски рожден ден

 
ПОСЛЕВОЕННАЯ ДОЧКА МАЙОРА

Жена ждала ребёнка в сорок первом.

Мечтали вместе, что родится дочь.

Хотелось девочку назвать в честь мамы, Верой.

А до войны осталась только ночь.
 
Она вязала тёплые пинетки,

И муж-курсант вот-вот ворвётся в дом...

Конец июня, дочь родится летом,

Ну как же будут счастливы втроём!!!


Принёс букет и бросил на колени,

В ответ смеются синие глаза.

Душевные, сердечные мгновения,

В словах об этом трудно рассказать.


Пирог с клубникой и компот из ягод.

Картошки жареной манящий аромат.

Семейный ужин, радостные взгляды...

А утром будет настоящий ад!!!


Жена погибла с нерождённой дочкой...

Майор прошёл с боями всю войну.

И долгий путь домой был трудным очень,

Он мстил врагу за дочь и за жену.


Вокзал. Скамейка. Грязная девчушка...

Так горько плачет, просто вся в слезах.

Одета, словно дряхлая старушка.

Майор увидел...синие глаза.

Остановился. Девочка притихла.

Тоскливый взгляд, дарящий неба синь.

Совсем малышка, но познала лихо.

Очнись, майор, ведь ты совсем один!


В глазах малышки светится Надежда.

В глазах майора теплится Любовь.

И засмеялся воин, как и прежде,

И Счастье постучалось в сердце вновь!
Я папу жду. А мамочку убили.

Как звать меня? Так Верочкой зовут.

Живу на кладбище, в сторожке, у могилы.

А кормят проезжающие, тут...


Рыдал майор, девчушку прижимая,

Все понимали: Ангел пролетел...

По жизни рядом двое зашагали.

Майор и дочь. Он очень дочь хотел..

СЛЕДВОЕННАТА ДЪЩЕРЯ НА МАЙОРА

Жена му очакваше дете в   четир,сет и пета,
Мечтаеха заедно да им се роди дъщеря.
Ще бъде Вера! На мама ще кръстят детето.
А до войната оставаше една нощ. Една!


Тя плетеше  за бебето си топли терлички.
И мъжът й –курсант всеки миг  ще се върне в дома.
В краят на юни, лятос ще роди дъщеричката
и колко щастливи ще са тримата след това!


Донесе й той букет цветя, поклон й направи.
Смеят се щастливите сини очи отсреща .
Сърдечни мигове! Как тази нощ ще забрави?
Нямам  точни слова да опиша тази среща


Баницата с боровинки, компот от ягоди,
пържените  картофки мамят с аромат..
Семейна вечеря. Щастливите им погледи…
А на сутринта вече ще бъде истински ад.

Тя с неродената им дъщеричка загина.
Майорът воюва до края на тази война.
Той трудно дългият път до дома си измина.
Мъсти на врага за детето, за свойта жена…

Гарата. Скамейка. И малко, тъжно девойче.
Толкова жално плаче, че цялата е в сълзи!
Дрипава е,  като бедна старица, така, че
майорът едва забеляза сините й очи.

Поспря се той. Притихна  девойчето с надежда.
В тъжният поглед блести  синева от небето.
Съвсем мъничка, но в очите й мъка съглежда.
Гледай, майоре, само като теб е детето!

В очите на детенцето просветва надежда
В очите на майора вече любов се заражда .
Засмян като някога, топло той я поглежда.
Тупти щастливо сърцето. Надежда се ражда.

-  Аз чакам тук баща си. А майка ми е убита!
Как е моето име? Верочка се наричам.
Живея на гробище, в кула на могилата.
За храна при пътниците на гарата тичам.

Разплаканият майор девойчето прегръща.
Разбраха всичко те. Ангел небесен долетя…
Двамата заедно към живота се завръщат –
майорът с тъй дълго чаканата му дъщеря.


 
ЗАБЫТЬ НЕ ВПРАВЕ

Мать, отец и кучка деток
Черноглазых и кудрявых,
Самых ласковых на свете,
Шепелявых и лукавых.

Младшей Ривочке полгода,
Чепчик белый с кружевами.
Старший Яша - гордость рода,
Он следит за малышами.

Фриде заплетает косы,
Гладит Лёвушке матроску,
Учит рисовать берёзу,
Десять лет, а словно взрослый.

Сонечка поёт как птичка,
И ласкается, как кошка.
Очень длинные реснички,
В сарафане, как матрёшка.

Мотя с Фимочкой - близняшки.
Различать их крайне сложно.
Словно куклы-неваляшки,
Уложить их невозможно...


Кто-то плачет, кто-то скачет.
Мама что-то скажет строго.
Это - счастье, не иначе!
А ВОЙНА... УЖ У ПОРОГА!

Ночью в дом пришла соседка.
Поделилась страшной вестью.
Всех евреев на рассвете
Соберут за домом вместе.

А потом всех расстреляют.
Не надейтесь на пощаду.
За окошком ночь уж тает.
Скоро нам прощаться надо.

Я могу спасти ребёнка.
Одного. Вы выбирайте.
Мама гладила пелёнки.
Свечка тихо догорает...

Одного. Соседка-полька
Больше вывести не сможет.
Пропуск на двоих, и только.
Остальных всех уничтожат.

Мать с отцом оцепенели.
Как тут выбрать, кто дороже???
Дети спят в своих постельках,
Что же делать? Кто же? Кто же?


Тут расплакалась малышка,
Мать пелёнки ей сменила.
Сонечка спит с тёплым мишкой.
НАДО ВЫБРАТЬ..!ДЕ ВЗЯТЬ СИЛЫ?

У отца дрожали губы.
Слёзы по щекам струились.
Мать, сцепив от горя зубы,
Знала:
ЭТО НЕ ПРИСНИЛОСЬ.

Всё, пора идти с ребёнком
К доброй, плачущей Барбаре.
Фрида чмокнула спросонку.
Как же выбрать?ДЕТИ СПАЛИ...

Яша, встань! Вставай скорее!
Собирайся очень быстро.
Помни, мальчик, всем евреям
КАЗНЬ ПРИДУМАЛИ НАЦИСТЫ.

Ты ведь старший. ПОМНИ ВЕЧНО,
Как всё это с нами было.
Знай, мой мальчик, бесконечно
Мы всех вас ВСЕГДА ЛЮБИЛИ.

ПАПА УМЕР НА РАССВЕТЕ.
Даже Яшин плач не слышал,
Избежал ужасной смерти,
И не видел Соню с мишкой...

Мать несла малышку Риву,
Сладко девочка сопела...
Слышалось без перерыва
Как в Варшаве шли расстрелы...

ПОМНИ МАЛЬЧИК! ПОМНИ ВЕЧНО!
Расскажи всё детям, внукам,
Время очень быстротечно,
Не забудь страданья, муки

Тех, кого тогда убили...
Всё равно, в какой державе!
Ведь они всех нас любили...

ПОМНИ ВСЁ...ЗАБЫТЬ НЕ ВПРАВЕ!НЕ ЗАБРАВЯЙ! НЯМАШ ПРАВО!

Майка, баща и куп деца,
чернооки  и къдрави –
най-ласкавите в света,
умнички, но  и палави.

Най-малката – Ривочка -
половин годишна едва,
с бяла плетена шапчица.
Яша, гордостта на рода!

Той за малките се грижи.
Фрида. Тя сплита косички,
като голяма думи нижи,
вече рисува брезички.

Сонечка  е пойна птичка,
като котенце гальовна.
Тя има дълги реснички-
Матрьошка в сарафан волна.

Фима с Мотя близнаци са-
не можеш да ги различиш.
Куклички–неваляшки са,
трудно е да ги усмириш.

Някой плаче, някой скача,
някой мама ще накаже…
Щастие туй се нарича!
Но войната ще ги смаже!

Снощи съседката у тях,
 сподели новини ужасни:
„На разсъмването,  разбрах,
ще ви изведат, нещастни!

Нацистите на площада
евреите ще разстрелят.
Няма да има пощада!
С жестокост ще ни разделят!

Хора, вече нощ е навън,
трябва да се прощаваме!
Знам ,не  ще дочакаме сън!
Мислете кой да спасяваме!

Аз едно дете ще спася,
но всички няма да мога!
Пропуските за двама са!”-
прошепна им тя  с тревога.


Пелени доглажда мама,
а бавно свещта догаря.
„Съседката - полякиня
каза ЕДНО!-с уж
Тръпнат и татко, и мама,
Могат ли да едно изберат!
Тревогата е голяма!
Децата в постелите спят.

Господи, кой ли  да е, кой?
Плаче Ривка,Нощта тече!
А Соничка в нощния покой
спи с любимото си мече…

Да изберат? Нямат сили!
Безсилен плаче бащата.
Господи, всички са мили!
А на майката, горката,

зъбите скърцат от мъка,
знае тя, че не сънува.
„Ах, време е за разлъка!
И Барбара с нас будува.”

Фрида насън тихо стене…
Време е да решат! Кое?
Накрая, с мъки големи
жената решение взе:

- Яша, бързо! Дете, ставай!
Нацистите ще разстрелят
евреи. Ти не забравяй,
че те със смърт ни разделят!

Помни това!Помни вечно!
Нека потомците знаят,
във  време за тях далечно,
убийци смъртта ни желаят!

Помни, че ви обичахме,
обичахме ви безкрайно!
ЗВЕЗДИЦИ ви наричахме!
но радостта бе нетрайна!...
Призори умря бащата!
Той не чу на Яша плача.
Спря го смъртта зад вратата,
Соня с мечето не видя……….
Мама носеше бебето,
Ривка още сладко спеше.
От разстрелите небето
там, над Варшава кънтеше!

Помни, момче! Помни вечно!
На потомците разкажи!
Времето е бързотечно,
нека те не вярват в лъжи!

Помни болката, мъките
на евреите през  войната,
сълзите и разлъките,
пожарите и гетата!

Че нацисти разстрелваха
хората в чужда държава!
Невинни ни убиваха!
На забрава нямаш право!

 

 
 
 


Рецензии
Глубокий, самобытный талант. Яркие образы, истинная музыкальность.
Дай Бог каждому поэту хотя бы половину этого.
Спасибо.
Ваш Юрий Кутенин

Будет время, зайдите ко мне на макет книжки "Путевые заметки по Болгарии - Книга наблюдений."
Ваше мнение мне очень ценно.
Спасибо.

Юрий Кутенин   04.06.2012 14:39     Заявить о нарушении