Фарат топор

Базарма рацыдтан уалдзаджы
Ныззга и ма заронд фарат
Уай канын дыууа сау карчы
Агурын ног фарат

Припев:
Уайтагъд фауыдзан сард
Срагъад уыдзан хъадур
Амбахсдзан хахты фаста хур
Сугта сцатта кан, кардаг ныккард!

Быдырта лаууынц анакарст
Амбыд цаваган йа заронд хъад
Ауай канон ма ног фарат
Балханон ног цаваг

Припев:
Уайтагъд фауыдзан сард
Срагъад уыдзан къамбес-хъадур
Сугта сцатта кан, кардаг ныккард!
Цалынма тулы арвыл хур

Йа каронма рхацца фаззаг
Сыфтар азгъалы бур-бурид
Бафснайтон фарат ама цаваг
Джергуыбайан йа растаг рцыд

Припев:
Уайтагъд фауыдзан сард
Срагъад уыдзан къамбес-хъадур
Сугта сцатта кан, кардаг ныккард!
Цалынма касы арвай хур


Рецензии