VIII Международный конкурс. Мария Йорданова

МАРИЯ ЙОРДАНОВА. БОЛГАРИЯ.


  Мария Йорданова . родена на 26 яприл 1940 година. Педагог. Пише и публикува в периодичният печат статий, разкази, стихове.
„Молитва за обич” е първата й стихосбирка

Родилась 26 апреля 1940 г. Педагог. Пишет и публикует в периодической печати
статьи, рассказы, стихи.
"Молитва о любви" - её первый сборник стихов.

             ГРАЖДАНСКА ЛИРИКА

Обич моя

Мария Йорданова, България

Обич моя, приказна, вълшебна!
Обич моя, светла и целебна!
Слънчев лъч божествен, пътеводен,
път безкраен, верен, неизброден!

Ще те следвам вечно, до безкрая,
ще се къпя в чудната омая.
В трудностите ще те закалявам,
в радостите ще те благославям!

Ще целувам свилено небето,
ще прегръщам блеснало полето!
Ще вървя щастлива, устремена,
от любов блажена озарена!

*  *  *

Моя любовь

 (перевод П.Голубкова)         
 
Как сон волшебный, любовь пришла!
Она целебна, она светла!
Как солнца лучик, как та звезда,
Что светит всюду мне и всегда!
 
За ней готова всю жизнь идти,
Купаться в неге ее мечты.
В любой беде с ней я закалюсь,
И в счастье с нею я окунусь!
 
С ней буду  небо я целовать,
И  птицей вольной смогу летать!
Я буду к счастью устремлена,
Любовью светлой озарена!
----------------------------------------------------
==========  ============  =============

---------  -------  ---------------

ТУНДЖАНСКИ ВЕЧЕРИ СИНИ

Мария Йорданова, България

Тунджански вечери сини!
Тунджански бели звезди!
Песни запяват звънливи,
песни реката реди!

Клони достигат водата,
шепнат сънливо върби.
Тихо замлъква тревата,
славеят само не спи.

Тунджански вечери сини
свеждат над Ямбол крила.
Над разцъфтели градини
пролет е вече дошла!

Крият копнежи свенливи
вечери с лунна дъга,
с едри звезди причудливи –
приказна моя съдба.

==========  ========  ============

ИМПРЕСИЯ

Мария Йорданова, България

Вятърът в листата шепне,
песен някъде се лей
и звездичка леко трепне,
и луната кротко грей.

В парка стройните брезички
свеждат клони до земя.
И замлъкват пойни птички,
не ухаят и цветя.

Някой със любов поглежда
равнината в този час.
Стих за Ямбол пак нарежда –
роден и обичан град.

Нежен стих за малка песен
от вечерника поет!
Във мечти и в блян унесен
и от трепети обзет.

А нощта не спи, прегръща
със крилата си света.
И с романтика обгръща
песента и любовта!

Бавно си тече реката
в спотаилия се здрач.
Гаснат светлините в мрака.
Ти заспиваш, роден град.

======= ========= =========


ТРАКИЯ

Мария Йорданова, България

Моята Тракия мила
смели герои роди.
Горда история има,
ярки и светли звезди.

В нея жита се люлеят,
огнено слънце блести,
Арда и Тунджа се леят,
песен тракийска звучи.

Песен за минало славно,
за легендарни деди,
за равнината безкрайна,
за планини и гори.

Тракийо моя красива,
песен самата си ти!
Песен омайна, звънлива!
Тракийо, вечна бъди!

 *  *  *

ОЛЬГА  БОРИСОВА

ТРАКИЯ

http://www.stihi.ru/2012/05/03/154

 МОЙ  ПОДСТРОЧНЫЙ ПЕРЕВОД 

Моя Тракия милая,

Смелые герои родились.

Гордую историю имеешь,

Яркие и светящие звезды.

 

На ней качается пшеница,

Огненное солнце блестит,

Арда* и Тунджа* текут,

Фракийские песни звучат.

 

Песни о славном прошлом,

О легендарных предках,

О равнинах бескрайних,

О горах и лесах.

 

Тракия моя прекрасная,

Ты сама песня!

Песня очаровательно звонкая!

Тракия вечная будь!

 
*  *  *
 

СВОБОДНЫЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД 

http://www.stihi.ru/2012/05/03/154


Родная  Тракия, моя  прекрасная,

Родившая стране богатырей.

Сияют над тобою звёзды ясные

Гордишься ты историей своей.

 

Качаются пшеницы. Реки быстрые

Тунджа* и Арда* – радостно текут.

И греет землю солнышко лучистое,

Красавицы душевно здесь поют.

 

 И песни их несутся над равнинами:

О  славном прошлом, реках и  лесах

 О горах, что  покрытые  сединами,

О храбрых  предках и богатырях.

 

 

Красавица,  родная  сердцу Тракия,

 Сама ты песня! Звонкой, вечной будь!

 И красотой чаруй своею яркою!

 И  славным будет твой священный путь!   

 

Тунджа  — река в Восточной Болгарии, берет начало на южном склоне Балкана у Калофера, течёт по Казанлыкской долине на востоке между Балканом и Средней Горой, затем пробивается на юг к долине реки Марицы, в которую и впадает с левой стороны у Адрианополя. Общая длина ее течения 283 км, а бассейн ее занимает 8429 км;. Тунджа в древности называлась Tonzus, а в средние века — Tuntza.

Арда — река на юге Болгарии и северо-востоке Греции. Правый приток реки Марица.

Материал взят: http://wiki-linki.ru/Page/1252444

 

======== ======= ===============  =============  ===============  =====================

ОБИЧАМ ТЕ, РОДИНО

Мария Йорданова, България

Обичам те! Обичам те, Родино!
Обичам твоите гори, поля!
Във тебе всичко ми е драго, свидно,
ти моя си единствена съдба!

Прекланям се! Прекланям се, Родино!
Прекланям се пред твойта красота!
Очи си рея във небето синьо,
с ръце прегръщам твойта пъстрота.

Обичам те! Обичам те, Родино!
Ти, свята моя майчице добра!
Сърцето ми за теб пулсира само
и само в теб аз искам да умра!

Припев:
Родино мила,
здравей, здравей!
Ти майко моя,
во век живей!

========= ======= =================

ЛЮБОВНА ЛИРИКА

МЕЧТА

Мария Йорданова, България

Не ми трябват обещания и думи,
не за ласки погледът искри.
Трябват ми две топли длани свидни
и едно сърце в света ми да тупти.

Аз не искам огнени прегръдки,
не любовен пламък ще ме пияни.
Трябват ми приятелските тръпки
и две грейнали за мен очи.

Не е нужна влюбена стихия,
не игра в човешките съдби.
Трябва ми душата да открия
и да я обичам до сълзи.

*  *  *

(перевод П.Голубкова)            
 
Мне не нужны пустые обещания,
Взгляд огненный и ласки среди дня.
Нужны ладоней теплых мне касания
И сердце то, что любит лишь меня.
 
Я не желаю пламенных объятий,
Их пламя меня вовсе не пьянит.
Мне трепет нежный более приятен
И взгляд, что только для меня горит.
 
Мне не нужна любовная стихия,
Игра с судьбою, в шутку, не всерьез.
Нужны души открытия такие,
Что полюбить могла бы я до слез.

*  *  *
Светлана Трагоцкая 2

 Подстрочник               
 
 Мне не нужны обещания и слова,
 Ласковый взгляд , посылающий искры.
 Мне нужны две тёплых дорогих ладони,
И одно сердце в мире, бьющееся для меня.
Я не хочу огненных объятий,
Хмельное пламя , не любящее меня.
Мне нужна  тропинка дружбы
  И глаза светящиеся , что смотрят на меня.
Мне не нужна стихия влюблённости,
Не игра в человеческую жизнь.
Мне нужна открытая душа,
Чтобы любить тебя до слёз.

*  *  *

       МЕЧТА

 Светлана Трагоцкая 2
               
 по мотивам болгарской поэтессы
      Марии Йордановой
 
    http://www.stihi.ru/2011/04/27/3279
 
    Фальшивых обещаний, слов нескромных-
    Я не приемлю лести в свете дня...
    Нужны две тёплых дорогих ладони
    И сердце, бьющееся для меня.
   
    Я огненных объятий не искала,
    Пьянящего безумного огня.
    Хочу, чтобы нас дружба согревала,
    Твои глаза светили для меня.
 
    Мне не нужна влюблённости стихия,
    Играющая жизнью и всерьёз.
    В душе твоей открытой -жизни сила,
    Чтобы всегда любить тебя до слёз.


======== ============ ===========


ИНТИМНО

Мария Йорданова, България

В диханието ми горещо,
в страданието и в скръбта,
във радостта ми безконечна,
във всяка клетка на плътта,
ти цял трептиш, гориш, живееш
и в мен, и в моите мечти.
Тогава как ще ми отнемеш
това, което ми дари?

*  *  *

ИНТИМНО

Мария Йорданова, България

Подстрочный перевод с болгарского
Светланы Мурашевой
http://www.stihi.ru/2012/03/27/4784

В моем горячем дыхании,
 страдании и горе
В моей бесконечной радости,
В каждой клетке плоти.
Ты весь трепещешь, горишь, живешь
и в моих снах, и в моих мечтах.
Тогда, когда ты это примешь
чем можешь ради меня пожертвовать?

*  *  *

ИНТИМНО
 
Мария Йорданова, България

Литературный перевод с болгарского
Светланы Мурашевой.
http://www.stihi.ru/2012/03/27/4784

В дыхании моем горячем,
В моём страдании и боли
И в радости моей, в удаче,
И даже в каждой клетке плоти…
Горишь, трепещешь и живешь,
Лишь о тебе хочу мечтать.
Когда ты всю меня возьмешь,
Что ты взамен мне сможешь дать?


======= =========  ============= =

========= ========= =============

ОЧИТЕ ТИ

Мария Йорданова, България

Прозорче към сърцето ти потърсих,
ключе дори за него не открих,
с прашец любовен аз не го поръсих,
не вникнах в пулса му спокоен, тих.

Очите ти единствено говорят,
усещам огъня им спотаен.
И питам се с кого ли вечно спорят,
ще отделят ли място и за мен?

Очите ти вълшебни ме опиват,
даряват ме с дъха на пролетта.
В сърцето ми надеждата откриват,
в душата ми събуждат песента!

*  *  *

Подстрочный перевод

ОЛЬГИ БОРИСОВОЙ

http://www.stihi.ru/2011/11/25/9315

ГЛАЗА ТВОИ

Окошко к сердцу твоему ищу,
Даже  ключом для него не открыла,
Любовной пыльцой я его посыпала,
Не понимаю, пульс его спокоен, тих.

Глаза твои одни говорят,
Чувствую огонь в них потаённый.
И спрашиваю того, с кем вечно спорю,
Что есть ли место для меня?

Глаза твои волшебные меня пьянят,
Дают мне дыхание весны.
В сердце моём надежда открывается,
В душе моей пробуждается песня!

*  *  *

Свободный поэтический перевод
Ольги Борисовой.

http://www.stihi.ru/2011/11/25/9315

ГЛАЗА ТВОИ

Ищу окошко к сердцу твоему,
И даже ключ его не открывает,
И что с тобою, милый, не пойму –
Пыльцой любовной сердце покрываю.

Глаза  лишь о любви мне говорят
И чувствую огонь в них потаённый.
С тобою сорюсь -  ты отводишь взгляд
Такой родной, усталый, но спокойный.

Глаза твои волшебные пьянят,
Там искорка, весна, её  дыханье.
И сердце в такт божественных рулад
Запело, пробуждаясь в ожиданьи.
*   *   *
=========  ===========  ===============

===== ========== =======================

СОНЕТ

Мария Йорданова, България

В мечтите си красиви аз се извисявам!
О, ти си вече мой във мисълта ми!
Сърцето си завинаги ти подарявам!
Бъди най-хубавият сън в съня ми!

Бъди за мен една трептяща нежна струна,
надежда жива, светлина красива!
И позволи ми като Бог да те целуна,
тогава, може би, ще съм щастлива.

Измъчва ме една нестихваща тревога,
сърцето чака радостта голяма
и вярвам аз, че с нежността ще мога
да изградя достоен свят за двама!

Бъди за болките ми билката целебна!
Бъди в съня ми приказка вълшебна!

============ =========== ====================


НЕСПОДЕЛЕНА ЛЮБОВ

Мария Йорданова, България

Във спомен се превръща вече любовта ми.
От бъдещето не очаквам този дар.
Ще забравя, ще бъде празно в паметта ми
и пепел ще покрие тръпнещата жар!

А да се моля, толкова е недостойно!
Презрението ти превръща се във дъжд.
В каруцата за смет отива всичко грозно,
но ти за мен оставаш все един и същ!

Какво неутолимо постоянство само!
О, не за блясък обичта ми тъй струи.
Не исках аз опората на мъжко рамо –
мечтаех любовта ми път да построи!

А дните се менят безсмислени и неми,
животът ни поднася новия си лик.
Отлитат чувствата, мечтите ми големи,
угасва без любов сърдечният светлик.

Когато си отида, тиха, примирена,
ще отнеса един вълнуващ реквием

*  *  *

НЕРАЗДЕЛЁННАЯ ЛЮБОВЬ 

Автор литературного перевода
О. Шаховская (Пономарева)

http://www.stihi.ru/2012/03/18/11096

 

И в память превращается любовь.

В грядущем завтра не сыскать сей дар.

И «праздник независимости» вновь…,

припудрит пепел нетерпенья жар.

 

Да, я прошу… так много не достойна!?

Презрение твоё становится дождём.

В повозку вывозящую помойку,

но для меня есть прошлое – ты в нём.

 

О, постоянство, как неумолимо!

Я не за блеск игривых струй молю,

И не искала я плечо любимого…

Мечты любовь построили мою.

 

А дни идут бессмысленны и немы,

но жизнь не принимает новый лик.

Уходят чувства и мечты, проблемы,

сердечный гаснет свет, остался блик.

 

Когда уйду и стихну примирённая,

отдам свой реквием (там нет имён)

о выжигающей любви неразделённой –

исчезнет гордость – ей ты ослеплён!

 

=========  ============  ========================

===============  ================  ==================


ПРИГЛАШАЕМ ПОЭТОВ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ. ЗНАНИЕ БОЛГАРСКОГО ЯЗЫКА
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ.

VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ПОЭТИЧЕСКИХ ПЕРЕВОДОВ
"БОЛГАРСКИЙ ЯЗЫК: МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ
В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЕВРОПЫ"
http://www.stihi.ru/2013/03/29/6707

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К КОНКУРСУ МОЖНО НА ЛЮБОМ ЭТАПЕ!

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:

1.Любовь к Болгарии.
(она есть у каждого русского...
Мы освобождали эту православную страну от пятивекового
османского ига, мы проливали свою кровь на святой
болгарской земле. Мы пишем на кириллице, названной так в
честь братьев Кирилла и Мефодия, создателей азбуки...24 мая
мы празднуем День Памяти Кирилла и Мефодия, в Москве стоит
изумительный памятник святым братьям...Две православные
страны, Россия и Болгария, страны-сёстры...)

2.Понимание болгарского языка.
(не обязательное условие)
Если Вы не владеете болгарским языком,
то на моей страничке найдите МОИ переводы
нескольких болгарских авторов. На страничках номинантов конкурса Вы можете найти переводы с болгарского, которые дадут Вам представление о творчестве современных болгарских поэтов. Почитайте, ощутите красоту братского славянского языка.
Прислушайтесь к своему внутреннему голосу,
постарайтесь просто настроить себя благожелательно...
В храмах Вы слышите молитвы на церковнославянском языке,
и понимаете...Так и с болгарским языком произойдёт,
Вы научитесь его понимать душой и сердцем.

3.Желание подарить русскому читателю
стихи болгарских поэтов,
подчеркнув при этом свою
яркую индивидуальность.

4.Желание открыть для себя Болгарию
с новой стороны, познакомиться с творчеством
современных болгарских поэтов, полистать
многовековую историю балканской державы.


Вы можете
воспользоваться
помощником переводчика:
http://translate.google.com/#
http://mrtranslate.ru/translate/bulgarian-russian.html
http://slovo.rila.ru/index.php?do_this=transr

Большой выбор словарей предлагается на сайте Бюро переводов Рила.
Адрес сайта: http://perevod.rila.ru
А список словарей на странице: http://perevod.rila.ru/dict.php


ВНИМАНИЮ НОВИЧКОВ:

ЕСЛИ ВНАЧАЛЕ БУДЕТ ОЧЕНЬ ТРУДНО ДЕЛАТЬ СВОИ ПОЭТИЧЕСКИЕ ПЕРЕВОДЫ БЕЗ ДОСЛОВНОГО ПЕРЕВОДА, СДЕЛАННОГО ПРОФЕССИОНАЛАМИ, ВАМ РАЗРЕШАЕТСЯ ТРИ ПЕРВЫХ ПЕРЕВОДА ДЕЛАТЬ С ПОМОЩЬЮ ПОДСТРОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ, ДАННЫХ В УСЛОВИЯХ
I, II и III МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ:
http://www.stihi.ru/2010/05/20/179
http://www.stihi.ru/2010/10/12/1711
http://www.stihi.ru/2010/12/01/8781
за любовта изгаряща, несподелена,
която ти отмина горд и заслепен!


Рецензии
На это произведение написано 6 рецензий, здесь отображается последняя, остальные - в полном списке.