V Международный конкурс. Юлиана Донева

ЮЛИАНА ДОНЕВА. БОЛГАРИЯ

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:

1.Любовь к Болгарии.
(она есть у каждого русского...
Мы освобождали эту православную страну от пятивекового
османского ига, мы проливали свою кровь на святой
болгарской земле. Мы пишем на кириллице, названной так в
честь братьев Кирилла и Мефодия, создателей азбуки...24 мая
мы празднуем День Памяти Кирилла и Мефодия, в Москве стоит
изумительный памятник святым братьям...Две православные
страны, Россия и Болгария, страны-сёстры...)

2.Понимание болгарского языка.
(не обязательное условие)
Если Вы не владеете болгарским языком,
то на моей страничке найдите МОИ переводы
нескольких болгарских авторов. На страничках номинантов конкурса Вы можете найти переводы с болгарского, которые дадут Вм представление о творчестве современных болгарских поэтов. Почитайте, ощутите красоту братского славянского языка.
Прислушайтесь к своему внутреннему голосу,
постарайтесь просто настроить себя благожелательно...
В храмах Вы слышите молитвы на церковнославянском языке,
и понимаете...Так и с болгарским языком произойдёт,
Вы научитесь его понимать душой и сердцем.

3.Желание подарить русскому читателю
стихи болгарских поэтов,
подчеркнув при этом свою
яркую индивидуальность.

4.Желание открыть для себя Болгарию
с новой стороны, познакомиться с творчеством
современных болгарских поэтов, полистать
многовековую историю балканской державы.


Вы можете
воспользоваться
помощником переводчика:
http://translate.google.com/#
http://mrtranslate.ru/translate/bulgarian-russian.html
http://slovo.rila.ru/index.php?do_this=transr

Большой выбор словарей предлагается на сайте Бюро переводов Рила.
Адрес сайта: http://perevod.rila.ru
А список словарей на странице: http://perevod.rila.ru/dict.php


ВНИМАНИЮ НОВИЧКОВ:

ЕСЛИ ВНАЧАЛЕ БУДЕТ ОЧЕНЬ ТРУДНО ДЕЛАТЬ СВОИ ПОЭТИЧЕСКИЕ ПЕРЕВОДЫ БЕЗ ДОСЛОВНОГО ПЕРЕВОДА, СДЕЛАННОГО ПРОФЕССИОНАЛАМИ, ВАМ РАЗРЕШАЕТСЯ ТРИ ПЕРВЫХ ПЕРЕВОДА ДЕЛАТЬ С ПОМОЩЬЮ ПОДСТРОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ, ДАННЫХ В УСЛОВИЯХ
I, II и III МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ:
http://www.stihi.ru/2010/05/20/179
http://www.stihi.ru/2010/10/12/1711
http://www.stihi.ru/2010/12/01/8781


ЮЛИАНА ДОНЕВА , БОЛГАРИЯ

Родена е през 1947 година в с. Бояново, Ямболски окръг, ,България
Завършила е гимназия в Ямбол. Стихове пише от ученическите си години. Публикувала е в местния и национален печат.
Издала е стихосбирките „заслушана в душата си”- 2001 г. , „Весели искрици” –
2004 г, „ Случки в гората” -2005 г,  и книга с разкази „Под ореха” – 2009 г
Член е на дружеството на ямболските независими писатели и на СНБПІСофия

ЮЛИАНА ДОНЕВА

Родилась в 1947 году в селе Бояново, Ямбольского округа, в Болгарии.
Закончила гимназию в Ямболе. Стихи пишет с ученической скамьи. Публиковалась в местной и национальной печати.
Издала книги стихов "Вслушивающаяся в свою душу" - 2001г.,"Весёлые искорки" - 2004 г.,"Случаи в лесу" - 2005г., и книгу рассказов "Под орехом" - 2009 г.
Член дружества ямбольских независимых писателей и член независимых болгарских писателей - София.


КАКВО СИ ОЩЕ
Юлиана Донева

Страдание и мъка,
желание, копнеж,
очакване, разлъка,
 пропит със страст мълвеж,
импулс и вдъхновение,
илюзия, мечта,
кавги и опрощение,
ридание в нощта,
безброй безсънни нощи,
сълзи при залез тих...
Любов, какво си още
да те опиша в стих?


ЗАМЛЪКНА  ДВОРЪТ
Юлиана Донева


Две малки весели слънца,
до вчера в двора си играеха.
С очички-бистри езерца,
бели и щуротии правеха.

От крясъци и от закачки
до тъмно дворът ни ехтеше.
Навред разхвърляха играчки,
тъйвесело и шумно беше..

Но свърши лятото и ето,
дойде синът ни със колата,
гостува ден-два, след което
замина заедно с децата.

И пак останахме самички.
Сълза в очите заблестя.
Без внучетата ни мънички
замлъкна дворът - опустя..

Дори от полога, яйцата,
забравяме да съберем.
А с радост, ах, каква, децата,
пребираха  ги всеки ден.

И камиончето ожулено,
все пълно с круши неузрели,
е вече празно и потулено
между сандъци и варели.

И само в кухничката малка,
на маса, върху мушамата,
стои забравена близалка
и ни напомня за децата.


ЩЕ ГРЕЙНЕ ПРОЛЕТ
Юлиана Донева


Нозете тичат все към твоя  праг.
Сърцето в отчаяние трепери.
Какво очаква още да намери,
щом прагът е затрупан с вечен сняг?

Щом дъжд и пек , до днес не са успели,
снегът от твоя  праг да разтопят,
нозете ми от студ ще се сковат,
но как ще спре сърцето да трепери?

Ще грейне пролет в моя мрачен ден
и радост пак ще светне във очите.
Мракът,днес в сърцето ми стаен,
утре ще го разтопят лъчите.

Знам, не съм родена за тъга.
 Ще прогоня болката всевластна.
И в тази пролет, толкова прекрасна,
покой  в сърцето  си ще призова.


ПЕСНИТЕ МОИ
Юлиана Донева


 С изранени  нозе през дните си крача.
Душата ми силом товара си влачи.
В очите ми - мрак. Притиска ме   здрача.
Удавено в мъка, сърцето ми плаче. 
Съскат завистници злобно край мен -
с думи камшици да ме убият.
Пълнят с отрова всеки мой ден,
сетни надежди в душата да срият.

Не са ми нужни слава, пари...
Не затуй днеска сърцето более.
В джоба да нямам стотинка дори,
стига ми туй,че мога да пея.
Песните мои!...Те са ми нужни,
като глътчица въздух, като капка вода.
Да мога сама в нощи теменужни,
за радост и скърби, стих да редя.

Само тогава, сърцето ми клето
да бие ще може в мойте гърди.
Без песни,о,Боже, в туй време проклето,
какво ли остава духа да крепи!


СПОМЕНЪТ, В СЪРЦЕТО МИ СЪБУДЕН
Юлиана Донева


Виси над мене сводът - тъмен, свъсен...
Сама съм... В час следобеден и късен,
вървя по път забравен и безлюден
 и споменът, в сърцето ми събуден
ме връща в дни на нежност.
Душата ми се гърчи... Безнадеждно
отекват стъпките ми в тишината.
Потръпвам - от студа, от самотата...
Мълча, опитвам да не мисля,
но болката отново в мене писва.
Лежа с неподвижни очи и чакам
да свърши ноща,да дойде нов ден,
с един замах да разпръсне мрака,
а може би-и болката в мен!
Мислите,виещи бродници в мрака
се блъскат без път и посока.
Часовникът стенен отмерено трака-
сто чука в ушите ми чукат.
-Слънце,протегни златни ръце,
прогони тази нощ черна,
пожали огорченото ми сърце,
а обидата в него-безмерна,
се отмие.
И думите пълни със злъч,
дето не спират в ушите да вият.
Прогони ги с първият лъч!


МАГИЧНА СИЛА
Юлиана Донева


Тъжен ден...Стоях сама отвън
и зрееше в сърцето гневен вик.
Но ти дойде и само с чуден сън
мога да сравнявам този миг.

Разтвориха се  небесата сини
от погледа ти - в миг стопи гнета.
Каква бе тази тъй магична сила
на две очи, да ми дарят света!

Не знам...Гневът изчезна като дим
и грейна пак в сърцето ми заря.
О, бил си ми така необходим,
като след нощен мрак, зора..

ЛЮБОВ  БЕЗ МЯРА
Юлиана Донева


Тук е!... Макар, в не туй измерение
и в пътят си видимо да го не срещаме,
но тук !. Присъства чрез свойте творения
и със сърцата си ний го усещаме.
За нас светлина е, и мир и любов,
като фар мощен в пътя ни свети.
И в любовта си към нас ,бе готов
да разпне на кръста дори и сина си.
И го разпъна и жертва той стана,
заради нас, да живеем во веки.

И само едно поиска в замяна _
вяра трошица да има у всеки.
.

А да сме близо до  Бог ,ние можем,
щом във сърцата си скътаме вяра
и щом живеем със словото Божие,
Бог ще ни дари с любов без мяра.
,
ЛАСКАВИ ОЧИ
Юлиана Донева


Две ласкави очи, две думи топли...
и ледът в сърцето се стопява.
В душата  ми, пак лира зазвучава
и заглушава тъжните и вопли.

Очите ми отново оживяват
и жадно търсят твоите очи.
Все, струва ми се нещо притаяват,
от тях не  струят прежните лъчи.

Но ето, като слънце заблестяват
и обгръщат    като с ореол
сърцето ми щастливо. - От лъчите
засиява целият простор.

И гледам ,упоена от любов,
най скъпите, най милите очи.
И лирата отново е готова,
в душата ми, с любов да зазвучи.


НЯМА ДА ПАДНА!
Юлиана Донева


Връхлитат ме бури смразяващо-ледни.
На крака се задържам едва.
И чувствам,че губя сили последни
готова да падна.
Но миг след това,
усещам,че някой прихваща ме здраво,
заслонил ме с тяло от бурята зла.
И мисля: При тази прегръдка корава,
да падна, аз просто
не бих могла.
И силите мои отново се връщат.
И се не плаша от бури досадни.
Щом има ръце да ме прегръщат,
няма да падна,
няма да падна!


Рецензии