VIII Международный конкурс. Данка Тодорова

ДАНКА ТОДОРОВА. ГЕРМАНИЯ


 Казвам се Данка Тодорова. Българка съм от град Варна, но от тридесет години  живея и работя в Германия, която приех за втора моя родина.
Дипломирана в България и Германия, детски педагог съм . Работя по специалността си и много обичам децата.
  И аз като тях обичам да мечтая и много от мечтите ми се превърнаха в стихове и приказки за деца с възпитателен и познавателен характер.
Автор съм на  книга с поезия „Светът наопаки” 1996 г и на книга за деца” Малкият Дино Дони „ -2010 г, автор съм и на немски книги.
В момента работя по няколко проекта за книги за деца и възрастни.


Зовут меня Данка Тодорова. Болгарка из Варны, но вот уже 30 лет живу и работаю в Германии, которую приняла как мою вторую родину.
Дипломирована я как в Болгарии, так и в Германии, педагог дошкольного воспитания. Работаю по специальности и очень люблю детей.
  И я, как и дети, люблю мечтать, и многие мои мечты превратились в стихи и сказки для детей воспитательного и познавательного характера.
Являюсь автором книги стихов "Мир наоборот", 1996г. и книги для детей "Маленький Дино Дони", 2010г. Являюсь и автором книг на немецком языке.
В настоящее время работаю над несколькими проектами книг для детей и взрослых.СВЕТЪТ НАОПАКИ
----------------

Данка Тодорова

 

Светът наопаки е клоун.

Раздал на всички по една илюзия,

дьлбоко скрита в шапката картонена.

За всички по една усмивка има,

дьлбоко скриващта една тьга.

Раздал и по една умора,

от болката, че в центьра е сам.

Арената е осветена. цирк.

Сезоньт на очакването свьрши.


24 март 1992

*  *  *

…С ИЗНАНКИ...   
 

Автор литературного перевода
О. Шаховская (Пономарева)

 

Святой с изнанки, точно клоун,

мечтой одаривал народ,

далёко шапка из картона,

в усмешке раздвигался рот.

А грусть таилась глубокО,

усталость каждому досталась,–

как с болью слева нелегко.

Арена, свет , палас-то алый –

сезон окончен ожиданий.

Не возродится даже малость…

 

*   *   *

МИР НАИЗНАНКУ 
 

(вольный перевод П.Голубкова)

Весь мир наизнанку у клоуна.
Он всем по иллюзии выдаст,
Достав их из шляпы картонной.

Для всех  по улыбке найдется,
А боль его, или унылость -
Внутри глубоко остается.

Здесь цирк, с его ареной освещенной.
Дождаться б окончания сезона.

*  *  *

МИР ВВЕРХ НОГАМИ

(вольный перевод П.Голубкова)         

 Мир  вверх ногами ставить – клоуна работа.
Раздаст он зрителям по фокусу на брата.
В картонной шляпе их упрятал он когда-то,
Чтоб получать в ответ улыбки от кого-то.
Но не достанет он из шляпы груз печали,
Груз боли, груз своих переживаний.
Раз огни цирка над ареной засияли,
Его работа - исполнение желаний.

*  *  *

СВІТ ДОГОРИ НОГАМИ

(переклад П.Голубкова)
 
У клоуна робота - світ догори ногами.
По фокусу роздати слід поміж глядачами.
В картоннім капелюсі він їх колись сховав,
Щоб тут йому в подяку глядач аплодував.
Та не дістане з капелюха він печалі,
Своєї болі, та своїх переживань.
Раз вогні цирку на арені заблищали,
Робота клоуна – то здійснення бажань.

*  *  *

Светлана Трагоцкая 2

МИР ВВЕРХ  ДНОМ


Подстрочник
Мир с ног на голову, как клоун,
Раздал одну иллюзию на всех.
Глубоко скрытую в шляпе из картона.
За всех усмехнулся одной улыбкой,
Глубоко скрытой одной грустью.
Раздал по одной уморе
И боли в центре которой был он сам.
Арена освещена – цирк,
Сезон ожидания завершён.

*  *  *

по мотивам болгарской поэтессы
       Данки Тодоровой

   http://www.stihi.ru/2011/04/23/356

    Мир вверх ногами, словно клоун,
    Всем по одной иллюзии раздал.
    Глубоко сокрытой в шляпе из картона,
    И одну улыбку в зал послал.
    И ещё раздал он по одной уморе,
    Что стекала по его усам.
    По одной глубокой скрытой боли,
    У которой в центре был он сам.
    Арена освещённая, цирк,до свидания,
    Конец сезона ожидания.
             *   *   *


=======  =============

ЕСЕННИ ЕТЮДИ
--------------

Данка ТодороваНЕБЕТО


Сега по небето пьлзи есента.

По покривите е кацнало

очакване за светлина.

Самотно момиче в синьо.

Някои го наричат мечта.

*  *  *

НЕБО

(вольный перевод П.Голубкова)

Осень овладела неба синью.
Спит на крыше, расставаясь с темнотой,
С одинокой девушкою в синем.
Кто-то назовет ее мечтой.

========  =========  =


ЛОКВИТЕ


Локвите се плискат наоколо

Като ударени с камшик.

Надеждата препуска с автобус.

Бяла ли беше тя, или друга?

Есента е сезон за чистене.

Светьт е направен я тьжните.ПЪТЯТ

Вьрвя по улицата надолу.

Дьрветата топлят лявата ми рька.

Самотни и тьжни. Приличат на мен.

Жьлтее небето. Жьлтее тишината.

Локвите сивеят удавени в жьлто.

Ти ли си спрял под дьрветата?

Или само моята илюзия?
РАЗСТОЯНИЕ
------------

Данка Тодорова


Против уроки нося синьо манисто.

Ти- подареното от мен.

Против злоба и гняв тьрся божия крьст.

Ти- сьсто.

Влюбвам се в неподходящи очи.

Ти - не.

Давам обич като благослов.

Ти - не.

Ще се срестнем на крьстопьт.

При болката, нали?

ПИРИНСКИ ЕЛИ
-------------

Данка Тодорова


Извисили стройни тела,

на небето пристанали вечно.

На слънцето усмихнато помахват.

А вятъра съблича ги без страх.

Едничък господар през вековете,

Ту тих- ту горски звяр,

Пирува или гали- все е сам.Силата на минали столетия

скрита е в стволове клонати.

Легендите на Пирина мълвят.

Пирински ели- недостижими.

====  =========== ==========

ЪГЪЛЪТ
------

Данка ТодороваСветлината умира в ъгъла, удавена в мълчание.

Дъждът в очите се слива с мокротата на нощта.

Улицата удавя в локви стъпките.

Листата треперят нападали в мръсно злато.

Ъгълът води надолу- към подземията на душата.

*  *  *

СКЛОН

(перевод П.Голубкова)

Свет умирает на склоне, утопшем в тиши.
Дождь заливает глаза мокротОю ночною.
Улица, словно утопленник, в луже лежит.
Листья трепещут над грязью тропы золотою.
Склон опускается вниз - к подземельям души.

=========  =========

ОЧИТЕ
-----

Данка Тодорова


Светват внезапно.

Нарязват спокойния мрак.

Звярът в тях е настръхнал.

Мръсно е навън- дошъл е неговият час.ЗВУКЪТ
-------

Данка ТодороваДойде от вътре и се разпиля.

Никой не го чу.

Само ти- сърце.

*  *  *

ЗВУК 

(перевод П.Голубкова)

Приходит изнутри – и негде деться…
Никто его не слышит - только сердце.

===========  =======  ==
----

БЪЛГАРИЯ- МРЪСНА ПРИКАЗКА

Данка Тодорова


Какъв ли е този живот

орисан с толкова болка.

Каква ли е тази съдба

показала земния път.

Подаваш ръка- угасва усмивка.

Откриваш сърце- отново лъжа.

Даряваш нежност- намираш страх.

Докога.

*  *  *

БОЛГАРИЯ – мрачная присказка

 (перевод П.Голубкова)

Что то за жизнь, когда в ней столько боли?
Какой судьбой земной назачен путь?

Руку подашь – улыбка угасает.
Откроешь сердце - получаешь ложь.
Подаришь нежность – наберешься страха.
Доколе?

*  *  *

БОЛГАРИЯ – МРАЧНАЯ ИСТОРИЯ      

(перевод П.Голубкова)
 
Что же это за жизнь, если в ней столько боли?
Что же то за судьба, если всё превращается в прах?
Ложь терзает тебя так, что гаснет улыбка в глазах.
Даришь нежность, а страх получаешь. Доколе?

*  *  *
*   *   *
БОЛГАРІЯ - Похмура історія
 
(переклад П. Голубкова)
 
Що ж за життя, якщо в нім стільки болю?
Що ж то за доля, якщо все йде в прах?
Брехні терзають, аж усмішка гасне в очах.
Ніжність даруєш, а страх в нагороду. Доколє?

==========================================


Авторский перевод: Юрий Кутенин    

Доколе идти мне по полю из боли

Жизнь - ты насмехаешься что ли,
Меня направляя по полю из боли.
Судьбы мне какой здесь наземный маршрут,
Погасших улыбок незримый приют.
Где сердце свое не спеши ты открыть.
Отдав свою нежность - получишь ты сыть.

Доколе
идти мне по полю из боли...

*  *  *

============  ========   =========

==========  =======  =================

Данкa Тодоровa

Светлината умира в ъгъла, удавена в мълчание. 
Дъждът в очите се слива с мокротата на нощта.

Улицата удавя в локви стъпките.

Листата треперят нападали в мръсно злато.

Ъгълът води надолу- към подземията на душата.

*  *  *

Юрий Мухин

http://www.stihi.ru/2011/12/08/9873


Свет умирает в ночи, утонет в дожде.
Влажные струи спрятали слёзы беды.
Грязное золото листьев шуршит о вражде.
Мокрых шагов ручейки оставляют следы.
Что в подземельях души? Следы слепоты?

*  *  *

Авторский перевод: Юрий Кутенин    

Доколе идти мне по полю из боли

Жизнь - ты насмехаешься что ли,
Меня направляя по полю из боли.
Судьбы мне какой здесь наземный маршрут,
Погасших улыбок незримый приют.
Где сердце свое не спеши ты открыть.
Отдав свою нежность - получишь ты сыть.

Доколе
идти мне по полю из боли...

=======================================


=========  ==========  ===============================


=====================  =====================  =============================

ПРИГЛАШАЕМ ПОЭТОВ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ. ЗНАНИЕ БОЛГАРСКОГО ЯЗЫКА
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ.

VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ПОЭТИЧЕСКИХ ПЕРЕВОДОВ
"БОЛГАРСКИЙ ЯЗЫК: МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ
В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЕВРОПЫ"
http://www.stihi.ru/2013/03/29/6707

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К КОНКУРСУ МОЖНО НА ЛЮБОМ ЭТАПЕ!

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:

1.Любовь к Болгарии.
(она есть у каждого русского...
Мы освобождали эту православную страну от пятивекового
османского ига, мы проливали свою кровь на святой
болгарской земле. Мы пишем на кириллице, названной так в
честь братьев Кирилла и Мефодия, создателей азбуки...24 мая
мы празднуем День Памяти Кирилла и Мефодия, в Москве стоит
изумительный памятник святым братьям...Две православные
страны, Россия и Болгария, страны-сёстры...)

2.Понимание болгарского языка.
(не обязательное условие)
Если Вы не владеете болгарским языком,
то на моей страничке найдите МОИ переводы
нескольких болгарских авторов. На страничках номинантов конкурса Вы можете найти переводы с болгарского, которые дадут Вам представление о творчестве современных болгарских поэтов. Почитайте, ощутите красоту братского славянского языка.
Прислушайтесь к своему внутреннему голосу,
постарайтесь просто настроить себя благожелательно...
В храмах Вы слышите молитвы на церковнославянском языке,
и понимаете...Так и с болгарским языком произойдёт,
Вы научитесь его понимать душой и сердцем.

3.Желание подарить русскому читателю
стихи болгарских поэтов,
подчеркнув при этом свою
яркую индивидуальность.

4.Желание открыть для себя Болгарию
с новой стороны, познакомиться с творчеством
современных болгарских поэтов, полистать
многовековую историю балканской державы.


Вы можете
воспользоваться
помощником переводчика:
http://translate.google.com/#
http://mrtranslate.ru/translate/bulgarian-russian.html
http://slovo.rila.ru/index.php?do_this=transr

Большой выбор словарей предлагается на сайте Бюро переводов Рила.
Адрес сайта: http://perevod.rila.ru
А список словарей на странице: http://perevod.rila.ru/dict.php


ВНИМАНИЮ НОВИЧКОВ:

ЕСЛИ ВНАЧАЛЕ БУДЕТ ОЧЕНЬ ТРУДНО ДЕЛАТЬ СВОИ ПОЭТИЧЕСКИЕ ПЕРЕВОДЫ БЕЗ ДОСЛОВНОГО ПЕРЕВОДА, СДЕЛАННОГО ПРОФЕССИОНАЛАМИ, ВАМ РАЗРЕШАЕТСЯ ТРИ ПЕРВЫХ ПЕРЕВОДА ДЕЛАТЬ С ПОМОЩЬЮ ПОДСТРОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ, ДАННЫХ В УСЛОВИЯХ
I, II и III МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ:
http://www.stihi.ru/2010/05/20/179
http://www.stihi.ru/2010/10/12/1711
http://www.stihi.ru/2010/12/01/8781


Рецензии
На это произведение написано 5 рецензий, здесь отображается последняя, остальные - в полном списке.