По-прежнему с нею. Таня Танасова-Тодорова

Выгуливаю свою тоску
по вечерним улицам...
Потерять бы ее на каком-нибудь углу.
Или пусть поглотит ее тьма,
или развеет ветер.

...Возвращаюсь домой
по-прежнему с нею...


Пак с нея

Разхождам тъгата си
по вечерните улици...
Дано я изгубя на някое кръстовище.
Дано я погълне тъмата.
Дано вятърът я разпилее.

...Завръщам се в къщи
пак с нея...

Габрово, 1997 г.


Рецензии