Пётр Голубков

Перевод сделан для
III МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА  ПОЭТИЧЕСКИХ ПЕРЕВОДОВ:
http://www.stihi.ru/2010/12/01/8781

НОВЫМ БУРЖУЯМ (к годовщине Великого Октября)


Вам, хаявшим Советскую «тюрьму»,
Скажу на русском, а не на санскрите,
Не на английском, и не на иврите:
- Вы двадцать лет здесь беспредел творите,
Затеяв в моем доме кутерьму…

Ваших «законов джунглей» - не приму!..
Хоть без суда - к «кресту» приговорите,
Хоть всех лже-прокуроров соберите,
Лже-адвокатам – рты на ключ заприте…
В Свидетели я - Прошлое возьму...

Я - Гуманизм в Свидетели возьму!..
Вы - хоть на «мові»  врите, на иврите,
Хоть о контактах с Господом приврите…
История рассудит, что - кому…
Я же  «законов джунглей» - не приму!..


Авторизированный перевод Антонины Димитровой

Към новите буржоа
(По случай годишнината на Великия Октомври)

На вас, които хулите Съветския „затвор”,
ще кажа на чист руски, не на санскрит,
 и не на английски или на иврит:
Вий двадесет години тук хаос сътворявате
и в моя дом опитвате да го налагате,
но вашите „Закони на джунглата” отказвам да приема!

Дори без съд „на кръста” ще осъдите.
Вий всички лъже-прокурори  съберете,
и истината с лъже-адвокати под ключ дори запрете,
аз за свидетел миналото си ще призова.
и хуманизма водя за свидетел.
И колкото си искате вий на иврит лъжете,
и даже за контакти с Господа мамете,
историята ще отсъди в таз дилема.
А аз законите на джунглата не ще приема!


Рецензии