Мамина молитва

 

 

Ольга Мальцева-Арзиани
"Святые Ангелы,святые Архангелы,ниспошлите с небес,с высоты,"-тихо шепчет мамочка,а я старательно и неумело повторяю за ней. Господи,как давно это было!


Переплетаясь в голове, наружу мысли рвутся,
Стихи рождаются во мне, к тебе тотчас несутся.
Я с Богом тихо говорю, душа моя открыта,
Молитву мамину творю,когда-то позабытую,

И словно нежный голос мне молиться помогает,
Слова молитвы в вышине безмолвной замирают.
Святые Ангелы в ночи молитве этой вняли,
Давно забытые слова моей молитвой стали.

1 декабря 2007

   *  *  *
        МАМИНАТА МОЛИТВА
            
           Дословен превод: Генка Богданова

„Святи Ангели, святи Архангели,
спуснете се от небето, от висините”
-тихо шепне мамичка, а аз старателно
 и неумело повтарям след нея.
Господи, колко отдавна беше това!
Преплитат се м главата ми мисли ,
стремят се навън.
Раждат се стихове в мен и
веднага към теб се понасят.
Аз тихо говоря със Бога, душата ми е открита,
мамината молитва измислям, когато я позабравя.
И сякаш нежен глас   ми помага да се моля,
думите на молитвата във висините безмълвно замират.
Святите Ангели  в тези нощни молитви  се вслушваха.
Отдавна забравените думи станаха  моя молитва                                                


МАМИНАТА  МОЛИТВА

Литературен превод: Генка Богданова

„Святи Ангели и вие  Архангели святи,
спуснете се от небето и от висините!... „
Тихо, тихо  шепне  молитвата мамичка.
Старателно, неумело, свела главичка,
аз повтарям след нея в молитвен екстаз,
тези думи прочувствени с най –нежният глас
О,Господи, колко отдавна беше това!
Кръжат в главата ми мисли! На вън се стремят.
Раждат се в мен стихове и към тебе летят.
С душа открита аз тихо говоря с Бога.
Мамината молитва измислям, щом не мога
думите позабравени аз да си спомня –
скромни думи, изричани с вяра огромна.
Сякаш нежен глас ми помага да се моля:
- Господи, нека да бъде твоята воля!...
Думите ми към небето се извисяват.
Заслушани в нея Ангели химни запяват.
А позабравената молитва  на мама,
сега аз шепна към Него с вяра голяма.

       *  *  *


Рецензии
Жизненно....с поклоном.Оля.

Ольга Ганина   25.05.2012 06:21     Заявить о нарушении