Романс Снежинки первые, горячие...


Ольга Мальцева-Арзиани

СНЕЖИНКИ ПЕРВЫЕ, ГОРЯЧИЕ...

Романс

Снежинки первые, горячие
Губами нежно я ловлю,
Они сегодня предназначены
Навек решить судьбу мою.

На листья, всё ещё нарядные,
На кудри цвета спелой ржи,
На счастье наше безоглядное
Снежинки падают в тиши...

Метелью нежною закружится
Моя любовь в твоей судьбе.
Переживём мы вместе стужи все,
Дарю себя навек тебе.

Снежинки - с осенью прощание,
По парку бродим мы вдвоём,
Я прошепчу своё признание,
И вместе в жизнь с тобой уйдём.


Снежинки первые, горячие
Губами нежно я ловлю,
Они сегодня предназначены
Навек решить судьбу мою.

    *   *   *

СНЕЖИНКИ ПЪРВИ

Дословен превод :Генка Богданова

Снежинки първи, с топлите 
си устни нежно аз ловя.
Те за днес са предназначени.
В миг ще изменят моята съдба.

Върху листата, още празнични.
върху къдрите с цвят на ръжда.
Върху моето щастие безогледно
снежинки падат в тишина.

Изви се виелица нежна-
моята любов  в твойта съдба.
Всички бури ще изживеем заедно.
Дарявам ти себе си завинаги.

Снежинки – прощаване с есента.
В парка бродим ние двамата.
Я ще прошепна своето признание
и ще тръгнем в живота с теб.

Снежинки първи, с топлите 
си устни нежно аз ловя.
Те за днес са предназначени.
В миг ще изменят моята съдбаСНЕЖИНКИ ПЪРВИ

Литературен превод: Генка Богданова

Снежинки първи снежни
с топли устни аз ловя.
Свързани са неизбежно
те и с моята съдба.

Над  обагрени   листи,
над къдри, с цвят на ръжда,
щастие мое сребристо,
ти като  сняг заваля.

Изви се вихър нежен,
сплете нашите съдби
В радост и бури снежни
Аз – до теб.А до мен - ти

Сняг. Сбогом на есента!
Щастлива до теб вървя.
Аз ти шепна за любовта -
себе си ще ти даря!

Снежинки първи снежни
с топли устни аз ловя.
Свързани са неизбежно
те и с моята съдба.

=======================


Рецензии