Запах розы подарю в тиши туманов... Романс

ЗАПАХ РОЗЫ ПОДАРЮ В ТИШИ ТУМАНОВ...
Романс.

Ольга Мальцева-Арзиани

Радость с горечью впитает нежность сердца,
Но от горечи лишь привкус на губах.
Так открой души своей скорей мне дверцу...
И явлюсь тебе, быть может, в светлых снах...

Запах розы подарю в тиши туманов,
Напою тебя предутренней росой.
Запах розы удивительный и пряный
Предназначен, предначертан нам с тобой...

Горечь радости - как скорая разлука,
Радость горечи - как розы аромат.
Никогда не сможем жить мы друг без друга...
Подари мне на прощанье нежный взгляд...

Снова мчусь туда, где снишься мне ночами.
Снова ждёшь меня, и я назад вернусь.
К нежным розам прикоснусь тогда губами,
И исчезнет в море счастья наша грусть...

Запах розы подарю в тиши туманов,
Напою тебя предутренней росой.
Запах розы удивительный и пряный
Предназначен, предначертан нам с тобой...

      *  *  *


ДУХ ТРОЯНДИ ПОДАРУЮ У ТУМАНІ

(вільний переклад П.Голубкова)

Вип’є радість з гіркотою ніжність серця,
Гіркота - лише як присмак на губах.
Так відкрий мені душі скоріше дверці...
І, можливо, я явлюся в світлих снах...

Дух троянди подарую у  тумані,
Напою передранковою росой.
Дух троянди, дивовижніший і пряний,
Мабуть, нам переднакреслений з тобой...

Гіркота любовіі - як швидка розлука,
Гіркоти надія - як троянди дух.
Неможливо жити друг без друга...
Подаруй же ніжність в час розлук...

Знову мчу туди, де снишся ти ночами.
Знов чекаєш ти, і повернусь я в строк.
До троянди доторкнуся лиш губами, -
Й наче зникне в морі щастя наш смутОк...

Дух троянди подарую у  тумані,
Напою передранковою росой.
Дух троянди, дивовижніший і пряний,
Мабуть, нам переднакреслений з тобой...

  *  *  *

С дъх на рози тишината ще дарявам...
Перевод на болгарский язык: Марии Шандурковой

Радостна горчилка пий сърцето жадно,
от горчилката по устните следа.
Отвори душата си за мене цяла...
Аз пред тебе в твоя сън ще се явя...

С дъх на рози тишината ще дарявам,
тебе ще поя с предутринна роса.
Мирисът на розите упойващ, сладък
е за двама ни единствено избран...

Горест -Радост – във разлъка  близка дебне,
Радост-Горест – като розов аромат.
Разделени ний не можем да сме с тебе...
Нежен поглед дай ми на изпроводяк...

Пак отивам там, където те сънувам.
Пак ме чакаш ти и аз ще дойда пак.
Рози ще докосна аз тогава с устни,
и ще чезне в радост нашата тъга.

С дъх на рози тишината ще дарявам,
тебе ще поя с предутринна роса.
Мирисът на розите упойващ, сладък
е за двама ни единствено избран...


*  *  *


     АРОМАТ НА РОЗИ В ТИШИНАТА НА МЪГЛАТА

         Дословен превод: Генка Богданова             
            
Радост и горчилка попива с нежност сърцето.
но на устните остава привкус на горчилка.
Така и ти отвори пред мене в душата твоя вратичка
и може ли ще ти се явя в светлите сънища.

Мирис на рози ще ти подаря в  тишината на мъглите.
Ще те напоя с предутринна роса.
Ароматът на розите , удивителен и  пикантен
Е предначертан, предназначен  за мени теб.

Горчива радост – като бърза раздяла,,
Радост горчива – като аромат на рози.
никога няма да можем да живеем един без друг.
Подари ми на прощаване нежен поглед…

Ще се промъквам отново, там ,където те сънувам нощем.
Отново ме чакаш и аз ще се върна назад.
Ще докосна с устни нежните рози
и ще изчезне в море от щастие нашата тъга.

Радост и горчилка попива с нежност сърцето.
но на устните остава привкус на горчилка.
Така и ти отвори пред мене в душата твоя вратичка
и може ли ще ти се явя в светлите сънища.

*  *  *


АРОМАТ НА РОЗИ В ТИШИНАТА НА МЪГЛАТА

ЛИТЕРАТУРЕН ПРЕВОД: ГЕНКА БОГДАНОВА

С аромат на рози ще напоя мъглите.
Ще те напоя с предутринна сладка роса.
Ароматът на розите  - сладък, наситен,
предназначен е за теб и за мене сега.

Радост вгорчена – тъжната, бърза раздяла!
Спомени с аромат на рози - радост тръпчива.
Без мен ти не можеш! Без теб как бих живяла?
Прощалният  поглед ме направи щастлива.

Връщам се там, където те сънувам нощем.
О, знам ,че ме чакаш,  затова ще се върна!
Нежни рози ще докосна с устни горещи,
тъгата в море от щастие ще превърна!

Горчива радост попива нежно сърцето.
Опари ми устните – привкус сладко – горчив.
Врата отвори в душата си, откъдето,
ще вляза  в твоя светъл сън  като лъч красив.!

================== ============== ====================


Рецензии
ЗАПАХ РОЗЫ ПОДАРЮ В ТИШИ ТУМАНОВ...
Романс.
Ольга Мальцева-Арзиани
Перевод на болгарский язык: Марии Шандурковой

Радостна горчилка пий сърцето жадно,
от горчилката по устните следа.
Отвори душата си за мене цяла...
Аз пред тебе в твоя сън ще се явя...

С дъх на рози тишината ще дарявам,
тебе ще поя с предутринна роса.
Мирисът на розите упойващ, сладък
е за двама ни единствено избран...

Горест -Радост – във разлъка близка дебне,
Радост-Горест – като розов аромат.
Разделени ний не можем да сме с тебе...
Нежен поглед дай ми на изпроводяк...

Пак отивам там, където те сънувам.
Пак ме чакаш ти и аз ще дойда пак.
Рози ще докосна аз тогава с устни,
и ще чезне в радост нашата тъга.

С дъх на рози тишината ще дарявам,
тебе ще поя с предутринна роса.
Мирисът на розите упойващ, сладък
е за двама ни единствено избран...

Мария Шандуркова   28.04.2013 11:54     Заявить о нарушении