Пуля 2

Пуле тесно в вене.
Пуля дробит ткани.
Пете, Даше, Свете.
Оле, Гале, Тане...


Рецензии