Malordinare varmas la autuno...

Сайт не поддерживает Уникод, поэтому использую h-систему (стихотворение написано на языке эсперанто).
La pagharo ne subtenas Unikodon, tial mi uzas la h-sistemon (originale verkita en Esperanto).

Malordinare varmas la autuno,
Karesas arbojn milda, dolcha vent',
La foliar' odora kaj maljuna
Jam brulas arde kun malfrua pent'...
Sed ne varmigas min autuna flamo
Dum sen esper' forpasas mia amo...
       09.12.2001


Рецензии