А. Рембо. Пьяный корабль. на бел. более10 перевод

П’яны карабель (Впервые прочитал его в ИЛ 1984№6. Пер. А.Самойлова. с.156-158), (а узнав, что есть более десятка переводов на русский из "Проспект Мира", 16.11.91, с.8- перевод П.Анткольского), в н/в обзор большинства переводов на русский этого стиха А.Рембо есть на http://zhurnal.lib.ru/e/ermakow_e_j/ivre.shtml  , не найдя ни одного перевода на белорусский, предлагаю свой вариант - вершападобны пераказ з рускай на беларускую.(К сожалению, пока не 116 строк, а 104, что, конечно, некорректно!)
Існуюць зараз і мастацкія пераклады больш знакамітых аўтараў (глядзіце, калі ласка, спасылку пасля пераказу, або, напрыклад, http://www.knihi.com/Arciur_Rembo/Pjany_karabiel.html пераклад Міколы Федзюковіча, сябра Уладзіміра Сітухі, майго аднакласніка)
1.
Калi ад лiня вызвалiўся я,
Паплыў па стрыжаням Рэк глухiх непагодных,
На стракатых слупах, як мiшэнь для капья,
Каналi маракi пад вiск тубыльцаў галодных.
2.
Без турботы пра груз, без каманды матросаў,
Пасля крывавай чырвонаскурых расправы,
Прыцягнуты плынню – куды – усё роўна,
Плыў, шлях не выбiраў прыгожы, яскравы.
3.
У лютай таўкатнi ляцеў без кандалоў,
Дурны, як бот, як немаўля – глухi другую зiму,
Паўвостраў не адзiн з абрыўкамi швартоў,
Шарахаючыся,– далоў,– праскокваў мiма.
4.
Шторм мяне абуджаў – ахвяр мора вазнiца,
Ваўчком-коркам ляцеў мiж магiльнiкаў марскiх,
Пагрэбаваўшы позiркам агнёў у навальнiцах,
Сярод сляпых стыхiй, згубiўшы розум, маякi.
5.
Я дыхаў кiславатасцю, салодкасцю сiдра,
Праз гнiлую абшыўку сачылiся хвалi.
Яны якар сарвалi, руль зламалi – быў выдзерты,–
Ды ванiты i сiнiя плямы вiна пазмывалi.
6.
З часiн тых абмыты паэзiяю мора,
Я ўпiваўся, паглыбленны ў час з яго гульнёю,
Жэр блакiт, дзе падарожнiчаў без гора,
Даўшы нырца, тапельнiк-здань, марным героем.
7.
Там сiнь аблазiць цi лiняе ў дня зяннi,
Лiлавеючы на зыбацi гарачкавай плямы,
А спiрту i вершаў мацней горыч кахання,
Верх бярэ, без трызнення, над рытмамi цьмянымi.
8.
Я помню свячэнне плыняў глыбiнных,
Смерч i бурун, вечар той, што раве i
Золак, з чародкаю крыл галубiных.
Бачыў тое, што не ўяўляюць здаровыя i калекi.
9.
Я бачыў фасфарычнай пены сола,
Згушчанае ў сiнякi мiстычных уяўленняў,
i хвалi, што трымцяць i ходзяць колам,
Як акцёры ў старажытных прадстаўленнях.
10.
Саснiлася мне ў снегападах сляпучых
Зеленаватай iмжы-бiрузы асвятленне,
Пяшчотныя пацалункi марскiя ў вочы,
Пад Сiл пазазямных заклiк-мiгценне.
11.
Са злосцю Акiян на рыфы i каньёны
кiдаўся, раз’юшаны, як статак у iстэрыi,
Не верыў я тады, што потым сам ён
Цiхмяна прыпадзе да ног Святой Марыi.
12.
Да Фларыд фантастычных не раз датыкаўся,
Дзе велiчнай кветкай, зрачкамi пантэр,
Асляпляльнай вясёлкай-мастом выгiнаўся
Табун дажджоў, што вандраваў i качуе цяпер.
13.
Яскрава адчуваў смурод празмернай тушы
У чаротах балот, дзе гнiць Левiяфану,
Я бачыў мёртвы штыль, якi мяцеж вады парушыў
У мутнай глыбiнi жэмчужнага туману.
 
14. Жар неба, бляклы дыск, мiгценне леднiкоў,
Водмелi мярзотныя, поскудзь залiваў адметных,
Дзе ў брыдотах лiмонных гадзюкi – жратва для клапоў,–
У (ў)яўным дурмане звешваюцца з дрэў апраметнай.
 
15. Можа буду рабятам рыбак забаўных паказваць,
Не зведаўшых смутку, як залатую, што спявала,
Пра пены пялёсткаў прахалоду расказваць,
Пры вятрах акрыляўшых, як ветразi соль раз’ядала.
16.
Ад палюсоў стамiўшыся мяне Акiян загушкваў,
Шыроты зблытаўшы ў безвынiковай пагонi,
Быў гатовы ўсмактацца ў барты або ў душу,
Укленчаны, як жанчына ў маленнi на каленях.
17.
Амаль вольны востраў, зноў кiдаўся ў шлях я,
У шчэбеце i шоргаце маленькiх крыл,
Запэцканы навозам, угразнуўшым у тванi,
Тапельнiкам-бадзягам гасцiнiцаю быў.
18.
Плыў я, здзIчэўшым ад блакiту неба,
Як той, хто ў смярчэй запазычыў прычоску,
Ганзейскi паруснiк цi шлюп, што выратоўваць трэба,
Не возьмуць на буксiр мой п’яны кузаў – дошку.
19.
З вольным ветрам шукаў я, на чым стаiць свет,
Купал неба цагляны лiловых туманаў, што мiма няслiся,
Прабiваў, пакрыўшыся – каб смакаваў паэт –
Лiшаямi пад сонцам i соплямярзотнаю слiззю.
20.
Бываў я захаваны i ў бухце лясiстай,
Зноў выпхнуты ў мора сiвым крылом навальнiцы,
Нябачны воку на манiторы вар’яцка-агнiстым,
Ускудлачаны ледзьве як дым цi паветра, нямоцны.
21.
Нiбы дошкай шалёнай марскiх мiж канькоў,
З электрычнымi скатамi ладзiўшы гонкi,
Я насiўся, а Жнiўнi, наўмысна, крышылi кулаком
Ультрамарын нябёс, свiдравалi варонкi.
22.
100 разоў перакручаны ў слынных Мальштрымах
Я чуў гон бегемотаў i стогн з iх вантробы.
Папрадухай туманаў праз час плёўся мiма,
Сумаваць пачаў раптам па прычалах Еўропы.
23.
Наглядзеўся ў нябёсы, што з’ехалi з глузду прабiтыя,
Мiж зор паплаваў пылам астральным нячутна,
Мабыць такiмi начамi блукала, прыкрытая
птушак гужам залатым, Наступная Ўсемагутнасць.
24.
Вельмi доўга я плакаў! Як мне горка юнацтва!
Як бязлiтасны месяц, як Сонца чарнее, як цiсне яно!
Няхай кiль аб каменнi хутчэй разаб’ецца.
Кахання горычы досыць! Хутчэй бы на дно!
25.
НЕ! Я хацеў бы ў тую Еўропу, што жыццё не зламала,
Дзе ў пахучым змярканнi над канаўкаю сцёкавай,
Малое з лодачкай папяровай, як матылёк нетрывалай,
Мiжволi засумуе, цi ў цiшы, шчаслiва, загалёкае.
26.
Хопiць! Абрыдла! Да мора вiльгацi няма больш павагi,
Не стану апярэджваць караблi насустрач бурам.
Не буду берагчы фанабэрыстасць флагаў:
Мне жудасна глядзець у вочы плаваючых турмаў.
 
(1854-1891,10 ноя) Артюр Рембо. (А 2004-1854­ _150 год? ­)
Мiкола Iнфолiякрат, 22 ИЮЛЯ 2003 г.

Сёння, 13.10.11 прачытаў сапраўдны мастацкi твор-
пераклад з французскай –Андрэй Хадановіч, прапаную ўсiм зацiкаўленым:
© Андрэй Хадановіч, пераклад, 2010
http://www.prajdzisvet.org/kit/40


Рецензии
      Прошу прощения, вы с какого языка переводили? Сдается мне, вы делали свой «перевод» с перевода Д.Самойлова. :)

Yuri   14.07.2008 05:44     Заявить о нарушении
Спасибо, что обратили внимание. Так как французский для моего школьного немецкого заслишком иностранный, я просил коллег, чтобы они перевели, отметив ударные слоги в строках. Оказалось- только на первый и последний (12-й). Стала очевидной нереальность задачи (за несколько месяцев сотворить стоящий перевод- обещал учительнице русского, призёру московского конкурса работ о русском языке, от которой и узнал про СтихиРу, про десяток переводов этого стиха на русский и отсутствии хоть одного на белорусский): сохранить ритм - ударения в окончаниях имен существительных ... Так как в посольстве сказали, что к 150-летию А.РембО конкурс подобных работ пока не запланирован, то это так и осталось черновиком, с ошибками. Может, только в порядке оказания технической помощи, вышлите развернутый дословный перевод (можно в гостевую, мой сайт поисковики по ИНфолиократ "знают"), то обещаю, при возможности, "отремонтировать" этот перевод. С удовольствием прочту другой, если есть. А кроме упомянутого Вами автора, обращался и к другим (см.выше - книгу о творчестве А.РембО на рус.яз. Ю.А, в Брестской обл. библиотеке она есть)
(Не зря есть мнение, что ударение на первом слоге в фамилии- дворянин, на последнем- крестьянин: КоЗЕЛ и КозЕл, КОрнейчук не звучит. Вот и в этом стихе такое сочетание: ударение на первый и на последний, глубоко...). А "прошу прощения"- приятно, но необязательно, третьесортные переводы можно вообще игнорировать, непрофессионализм. Да и в жизни так же, например, люблю в шахматы проигрывать (даже Дебют Вали- крайней пешкой через поле играю лет 5, см. КаспаровЧесс).
З павагай, предпенсионер и начинающий философ

Мыкола Инфолиократ   17.07.2008 10:49   Заявить о нарушении
<<Спасибо, что обратили внимание.>>

      Нема за цо.

<<Так как французский для моего школьного немецкого заслишком иностранный,>>

      И что с того? Есть словари, есть комментарии к тексту, есть наконец усидчивость и терпение, чтобы с ним разобраться.

<<я просил коллег, чтобы они перевели, отметив ударные слоги в строках. Оказалось- только на первый и последний (12-й).>>

      Это ерунда. Ваши друзья, похоже, не разбираются в поэзии вовсе. Переводить надо шестистопным ямбом с цезурой на третьей стопе.

<<Стала очевидной нереальность задачи (за несколько месяцев сотворить стоящий перевод- обещал учительнице русского, призёру московского конкурса работ о русском языке, от которой и узнал про СтихиРу>>

      Это не оправдание.

<<про десяток переводов этого стиха на русский>>

      На самом деле переводом гораздо больше, по крайней мере, больше 20.

<<Так как в посольстве сказали, что к 150-летию А.РембО конкурс подобных работ пока не запланирован, то это так и осталось черновиком, с ошибками.>>

      Черновик с ошибками не следует публиковать.

<<Может, только в порядке оказания технической помощи, вышлите развернутый дословный перевод (можно в гостевую, мой сайт поисковики по ИНфолиократ "знают")>>

      А если самому попробовать покопаться?

<<то обещаю, при возможности, "отремонтировать" этот перевод.>>

      Этот перевод, на мой взгляд, ремонту не подлежит.
      С уважением,

Yuri   17.07.2008 19:19   Заявить о нарушении
Спасибо истинное, тут уже есть за что:
Переводить надо шестистопным ямбом с цезурой на третьей стопе. - это конкретное стоящее и, с точки зрения инфолиократности, точное, субъективно-приемлемое и результативное указание.
Если не затруднит Вас, то какой из десятков переводов, вышеупомянутых, лучший, они же все неравнозначные.. На белорусский нет ни одного. Пока. Дзякую, з павагай

Мыкола Инфолиократ   20.07.2008 14:17   Заявить о нарушении
      Каждый по-своему хорош. Нельзя однозначно сказать, какой лучше, какой хуже. Лично мне больше прочих нравится перевод Д.Самойлова. По-своему хороши переводы А.Набокова, Б.Лившица, Е.Витковского и др.
      www.lib.ru/NEWPROZA/WITKOWSKIJ/s_entropia.txt Здесь находится сборник статей Е.Витковского. Непосредственно к «Пьяному кораблю» относится статья «У входа в лабиринт». Очень полезное и захватывающее чтение. Особенно для переводчика «Пьяного корабля».
      Итак, шестистопный ямб, цезура на третьей стопе, перекрестная рифма, 1-3 строки - женская, 2-4 - мужская.
      Удачи.

Yuri   20.07.2008 23:11   Заявить о нарушении
      *Конечно же, В.Набоков, а не А.Набоков. «Очепятка». :)

Yuri   20.07.2008 23:15   Заявить о нарушении
А как вам перевод Андрэя Хадановiча? (В ВИКИ там уже ссылки на мой перевод, кажись, нет. см. рис.)

Мыкола Инфолиократ   26.10.2013 00:19   Заявить о нарушении
На это произведение написаны 3 рецензии, здесь отображается последняя, остальные - в полном списке.