Рецензия на «Рапсодия в морско-синем...» (Мария Магдалена Костадинова)

Прочетох няколко от Ваши стихове. За мен те са доста тъжни. Сигурно - има защо. Красиви са, плувни...
Възхитен съм от Вашия руски. Надявам се, да ме извините за моя български.
С почит. Семён.

Семён Вексельман   21.02.2011 00:10     Заявить о нарушении
зарадвах се на българските ти слова...
очарована съм, Семен...сердечно,
с неизменной теплотой.

Мария Магдалена Костадинова   16.04.2011 15:41   Заявить о нарушении

Перейти на страницу произведения
Перейти к списку рецензий на это произведение
Перейти к списку рецензий, полученных автором Мария Магдалена Костадинова
Перейти к списку рецензий, написанных автором Семён Вексельман
Перейти к списку рецензий по разделу любовная лирика за 21.02.2011