Душо, душичке, и на бугарском jезику

Веселинка Стојковић
ДУШО, ДУШИЧКЕ
 
Душо моја, душичке,
Не се нагледамо Не се напојамо.
Дьн по Дьн – време отиде,
Слунце мило комај капнује.
 
 
ДУШО, ДУШИЧКЕ
Превод на български език: Генка Богданова
https://otkrovenia.com/bg/prevodi/dusho-dushichke
 
Душо, моя, душице,
Не се нагледахме. Не се и напихме.
Ден след ден – времето свърши,
Слънцето мило, комай угасва.


Фотографија: Веселинка Стојковић
 


Рецензии