Повратка има ли. Есть ли возврат...

Веселинка Стојковић

Повратка има ли

Ходам двориштем
Као мајка моја што је

Тамо и овамо –
И тамо бива овамо
А овамо тамо

Велигден ће
Месец као јаје обликом (!)
Над Врањем жути се и цакли

Врапци ћућоре
У расцвату живот нија се
Поноћ је

Боже
Да ли и Тамо када се стигне
Повратка има

2004.Препев са србског језика: Софья Измайлова
http://www.stihi.ru/2017/11/28/826

Есть ли возврат... Веселинка Стойкович

Хожу двором
как мать моя ходила прежде

Тут и там
И там и тут
И тут и там - Она

Пасха завтра
Как пасхальное яйцо луна
Над Враньем в желто-ярком свете

Прижухли воробьи
Жизнь замерла на время
Полночь

Боже,
Да есть ли Там когда придётся
Возможность возвратиться

Фотографија: Веселинка Стојковић


Рецензии