Ако веруjеш у среhу. Если веришь в счастье

Веселинка Стојковић

Ако верујеш у срећу

„Ако верујеш у срећу,
Ти, Путниче,
у срећу које бити неће,
до часак, уздах који
ако је био
или ће га бити,
које се напојити нећеш,
и никада,
дођи!
Испраћаћемо је
и чекаћемо је заједно.
Испраћаћемо је,
и чекаћемо је…
Чекаћемо је…“
шапутало срце је Анушкино.


Препев на руски језик: Софија Измајлова
http://www.stihi.ru/2018/11/15/687

Если веришь в счастье. Веселинка Стойкович
Софья Измайлова

"Если веришь в счастье,
Ты, Идущий,
в счастье, которого не быть не может.
За миг, вздох которого,
если бы он был
или же ещё будет,
который испить ты не сможешь
никогда,
Приходи!
Молить
и ждать вместе...
Молить и ждать...
И ждать..."
шептало сердце Аннушкино

  (Аннушка)

Фотографија: Веселинка Стојковић


Рецензии