Письмо - Ольга Борисова - перевод

Первое издание Альманаха Дети на войне

http://www.stihi.ru/2014/04/23/157
----------------------------------------------------
Олга Борисова

Борисова Ольга Михайловна

http://www.stihi.ru/avtor/borisovaom

Писмо

http://www.stihi.ru/2010/06/09/3507


                « Помнете!
                Подир векове
                и след години – винаги помнете
                вий тези,
                дето никога
                не ще се върнат вече
                помнете!…»

                Р. Рождествински.
                "Реквием"

 ОЛГА БОРИСОВА

 ПИСМО

12 март,  Лиозно*, 1943 год.

 
Ех, тате, тук , сред немската неволя
писмо ти пиша и му търся плик.
А после  в печката, непалена отколе
ще скрия този горестен мой вик
Навърших днес петнадесет години,
на що беди в плен тук се натърпях,
но даже в ад такъв аз свойто минало   
припомнях си и плаках и се смях.               
Как срещахме рождени дни със радост               
и пеехме със тебе в унисон.
Как стихове цитирах до припадък,
а гостите играха валс-бостон.
Е, днес приличам повече на скелет -            
във дрипи цяла, с номер на врата,
гърбът ми - в рани, кожата се бели            
засъхва кръв по сухата уста
С последни сили при Шарлон - барона         
робувам и прислугвам ден и час.   
От копанката ям - със Роза, с Нона
"Свине сте" - казва, "русите за нас".
И аз от плен побягвах много пъти,
но часовоят връщаше ме пак.
За наказание - глад. В ушите - тътен.
Кажи ми, татко, как търпи се, как?
А мама не търси - те, зверовете,
убиха я при разпита за теб.
Не вярваха, извиваха ръцете й
и удряха  невинното лице.
 
А днеска лоша вест научих , тате -
в Германия ме пращат, ето на.
Там как ще издържа? дано Бог прати
смъртта по-скоро. Тежката съдба
не мога да я понеса в чужбина!
Тук по-добре да срещна своя край.
На никой фриц не ще му се размине,
громи ги , тате, с теб съм в боя, знай.

И вярвам, ще намериш ти плика
един ден и ще прочетеш писмото...

"Мой скъпи, добри ми татко!
Пиша ти писмо от немския плен. Когато ти, тате, четеш това писмо, аз няма да съм вече жива.И моята молба към теб е: накажи немските кръвопийци. Това е завещанието на твоята умираща дъщеря..."
Писмото, написано от Катя Сусанина до баща й, е било намерено през 1944 година, при разчистване на разрушена печка, в един от домовете в град Лиозно. Дадено в робство да служи на  немски помещик, доведено до отчаяние, в деня на своята петнадесетгодишнина, момичето е решило да сложи край на живота си.
На плика с едър детски едър почерк е било написано:"Скъпи чичковци или лелички, който намери това скрито от немците писмо, умолявам ви, да го сложи веднага в пощенската кутия. Моят труп вече ще виси на въжето." Номерът на полевата поща на плика вече е остарял, а писмото е било публикувано във вестник "Комсомолска правда" от 27 май, 1944 година.*Лиозно е градче градче във Витебска област,  Белорусия.

Материалът е взет от документалната книга "Говорят загиналите герои".


« Б «

Борисова Ольга Михайловна  http://www.stihi.ru/avtor/borisovaom
* * *
Письмо
Борисова Ольга Михайловна

http://www.stihi.ru/2010/06/09/3507

                « Помните!
                Через века,
                Через года – помните!
                О тех,
                Кто уже не придет – никогда,
                Помните!…»

                Р. Рождествинский.
                "Реквием"


 ПИСЬМО

Март, 12, Лиозно*, 1943 год.


Папулечка! С немецкой я неволи
пишу письмо. Вложу его в конверт.
Запрячу в печке весточку о доле,    
тебе прощальный, папенька, привет.
Пятнадцать мне исполнилось сегодня.
А сколько натерпелась бед в плену!
Но даже в этой мрачной преисподней         
былое вспоминаю до минут...               
Как весело встречали дни рожденья,
и пели как с тобою в унисон.
Читала с чувством как стихотворения,
а гости танцевали вальс-бостон...
Ну, а сейчас я на скелет похожа.               
На шее номер, платье в лоскутах.
Спина в рубцах, обветренная кожа,               
и кровь спеклась на тоненьких устах.
Рабынею у Шерлона-барона.               
Работаю их сил последних я.       
А ем с корыта с Розою и Ноной.       
"Русс был и будет грязная свинья!"
И убегала много раз из плена,
но дворник возвращал меня опять.
За наказаньем - голод шел на смену.
Теперь мне больше нечего терять.
А маму не ищи - убили звери,
когда узнать пытались о тебе.
Хлестали по лицу, словам не веря,
И застрелили  в нашей же избе.
 
Сегодня сообщили весть плохую,
Отправят что в Германию  меня.
Не вынести мне долюшку лихую,
не встретить мне и завтрашнего дня.
Не стану прозябать я на чужбине!
Уж лучше смерть в родимой стороне…
Прощай, мой добрый папенька, - отныне
Громи фашистов, помня обо мне!

Я верю, что отыщется конверт,
Когда-нибудь прочтешь ты мой привет....

 

   "Дорогой, добрый папенька!
Пишу я тебе письмо из немецкой неволи. Когда ты, папенька, будешь читать это письмо, меня в живых не будет. И моя просьба к тебе, отец: покарай немецких кровопийц. Это завещание твоей умирающей дочери...."
Письмо, написанное Катей Сусаниной отцу, было найдено в 1944 году, при разборе разрушенной печки, в одном из домов города Лиозно. Отданная в рабство немецкому помещику, доведённая до отчаяния, в день своего пятнадцатилетия, девочка решила покончить с жизнью.
 На конверте детским почерком было крупно написано: " « Дорогие дяденьки или тетеньки, кто найдет это спрятанное от немцев письмо, умоляю вас, опустите сразу в почтовый ящик. Мой труп уже будет висеть на веревке». Номер полевой почты на конверте устарел, и письмо опубликовали в газете « Комсомольская правда» 27 мая 1944 года.


*Лиозно - это городок в Витебской области, в Белоруссии.

Материал взят из документальной книги "Говорят погибшие герои".


Рецензии
Дорогая,Галина! Низкий поклон за перевод этого стихотворения. Это не выдуманная история. В Белоруссии стоит памятник этой девочке.

Ольга Борисова Гура   26.04.2015 13:51     Заявить о нарушении
спасибо, Оля! Я плакала, переводя, я ведь мать!А у тебя талант постине огромный,чтоб написать такое сильное, потрясающее стихотворение.

Алекс Вега   26.04.2015 19:16   Заявить о нарушении
Спасибо!Когда прочитала это письмо, поняла, что молчать нельзя! Пропустила через душу и вот написала.

Ольга Борисова Гура   26.04.2015 19:39   Заявить о нарушении